Hjem
Det humanistiske fakultet
ph.d.-portrett

World Youth Day – en pilegrimsferd?

– Hva gjør at hundretusenvis av unge katolikker fra hele verden reiser til den katolske ungdomsfestivalen World Youth Day i sommerferien?

Stipendiat Jane Skjoldli
STERK KIRKE: – Den katolske kirke er verdens største religiøse organisasjon. Vi trenger å vite mer om hva katolske læremyndigheter gjør for å rekruttere ungdom inn i bevegelsen, sier ph.d.-kandidat Jane Skjoldli.
Foto/ill.:
Øyvind Ganesh Eknes

Hovedinnhold

Jane Skjoldli har alltid vært interessert i kirkehistorie og ved et besøk i Peterskirken i 2010 gikk hun feil og havnet i pavekrypten der alle pavene ligger begravet. Hun så på menneskene der og la merke til at det var krypten til én pave alle var kommet for å se.

– Ved Johannes Paul II sin krypt var det folk fra hele verden som knelte og ba, og noen gråt. Det lå også masse brev, blomster og bilder der, forteller hun.

Skjoldli ønsket å forstå mer av forholdet folk hadde til Pave Johannes Paul II. I masteroppgaven skrev hun om dyrkelsen av ham i Roma, mens doktorgradsavhandlingen handler om hvordan han nådde ut til mennesker. Hva gjorde han så spesiell? Hva var det som preget følelsene til så mange?

Den reisende paven

– Da Pave Johannes Paul II ble valgt i 1978 skjedde det store endringer i Vatikanet. Han var den første ikke-italienske paven på lang tid, noe som fikk konsekvenser for hvordan han utøvde pavedømmet, og som preget hele hans regjeringstid frem til hans død i 2005, forklarer Skjoldli.  

– Johannes Paul reiste mer enn noen pave før ham. Han besøkte land i alle verdensdeler og i mange land var han også flere ganger. Han ville være tilgjengelig for folk flest og ønsket å engasjere flere lekfolk. Paven arrangerte store offentlige samlinger der han personlig møtte mennesker, og etter hans død ble det forventet at senere paver skulle fortsette denne praksisen.

World Youth Day, som ble til i årene 1984–1986, er en av de store samlingene pave Johannes tok initiativ til, og det arrangementet Skjoldli forsker på. Tidligere varte det kun et par dager, men nå strekker World Youth Day seg over en hel uke og samler hundretusenvis til millioner av ungdom fra hele verden.

For å forstå fenomenet har hun reist til USA og Polen, hvor World Youth Day har blitt arrangert til sammen tre ganger. Som gjesteforsker ved Cushwa Centre for the Study of American Catholicism ved University of Notre Dame i Indiana og Det jagellonske universitet i Kraków fikk hun tilgang til store mengder arkivmateriale.

– Sommeren 2016 ble ungdomsfestivalen avholdt i Kraków, og i samarbeid med en gruppe fra USA gjorde jeg feltarbeid med deltakende observasjon og intervjuer.

Et globalt fellesskap

Hva vil de katolske læremyndighetene – paven og biskopene – med begivenhetene de stelte i stand? 

– Den store visjonen til Johannes Paul II var å bygge en kjærlighetssivilisasjon, vel og merke med hans egen definisjon av kjærlighet, som er sterkt politisk ladet, påpeker hun. 

– Det finnes uenigheter innen katolisismen, det være seg i prevensjon- og abortspørsmålet, ekteskap for homofile eller kvinnelige prester, men på festivalene er det læremyndighetenes normative versjon av katolisisme som fremstilles. Slik forsøker de å holde kontroll på hva som er katolsk identitet, forteller Skjoldli.

– Festivalene appellerer også til fellesskapsfølelsen. Katolikker har et enhetssymbol i paven som går på tvers av landegrenser og nasjonaliteter.

Populære pilegrimsreiser

Den første ungdomsfestivalen ble arrangert i den sentrale pilegrimsbyen Roma og videre ved flere andre etablerte pilegrimsmål, men i dag blir World Youth Day også kalt pilegrimsferd når festivalen holdes på steder som ikke anses som hellige eller har helgentilknytning. Hvorfor det og hva gjør det med forståelsen av hva det vil si å være pilegrim og på pilegrimsferd?

– Pilegrimsferd har blitt en enorm global industri og veksten de siste tiårene i denne måten å reise på strekker seg langt utover det vi tenker på som «religiøst motiverte reiser», forklarer Skjoldli.

Før i tiden ble katolsk pilegrimsferd først og fremst knyttet til botspraksis, ved å reise til et hellig sted som en hellighetsøvelse. I forbindelse med World Youth Day handler pilegrimsferd mer om å tåle ubehag i løpet av reisen, både fysisk og psykisk, at en skal knytte seg nærmere religionen gjennom fellesskap og ellers vanlige katolske ritualer som bønn og messefeiring.

– I sentrum av World Youth Day står møtet mellom paven og ungdom, men hovedmålet er å engasjere ungdom inn i katolisismen. Læremyndighetene vil rekruttere ungdom til religiøse ordener og presteskap, til lekmannsbevegelser, veldedighetsbevegelser, misjonsbevegelser og sentre for internasjonal religiøs dialog, men også til økt deltakelse i sine lokale menigheter når de kommer hjem.

– De vil jo gjøre «gode katolikker» av alle, sier Skjoldli.