Hjem
Det humanistiske fakultet
språk

Ny fagblogg om språk

Er du interessert i dialekter, rettskriving, språkforskjeller eller bare generelt opptatt av språk? Da bør du følge bloggen «Språkprat».

Språkprats logo
MANGFOLDIG OM SPRÅK: Er norsk fagspråk i fare? Talemål på norske industristeder – språklig lapskaus eller nye dialekter? Temaene blir mange og varierte på språkbloggen Språkprat.

Hovedinnhold

Språkbloggen Språkprat ble lansert med brask og bram, kake og snorklipping på Bibliotek for humaniora 29. september, og redaksjonen ga lovnader om mye godt stoff i tiden som kommer.

– Vi håper at bloggen blir opplevd som spennende og lærerik for alle som er interessert i nordisk, og særlig norsk språk, sier Ann-Kristin Molde, redaktøransvarlig for Språkprat.

Temaene for blogginnleggene vil spenne vidt, og fra høstens rikholdige meny kan nevnes; talemål på industristeder, skandinaviske runeinnskrifter på øya Man, norsk som fagspråk, sykehusspråk, østlandsktalende bergensere og norske studenters holdninger til foreleseres engelsk.  

Hvem står bak Språkprat?

– Vi som blogger i Språkprat er opptatt av populærvitenskapelig formidling, og nå ønsker vi å satse systematisk på å få ut spennende og nyttig fagkunnskap til et allment publikum, forteller en engasjert Molde.

Redaksjonen består av en gruppe yngre forskere som har en mastergrad eller doktorgrad i nordisk språkvitenskap fra Universitetet i Bergen. Også de andre faste bloggerne har sin bakgrunn fra UiB, selv om enkelte nå har et annet arbeidssted.

– Målet vårt er at Språkprat skal bli en felles plattform for formidling av språklig fagkunnskap. Hovedvekten vil altså ligge på norsk, men vi dekker også norrønt, de andre nordiske språkene og sammenligning mellom norsk og andre språk, som for eksempel tysk eller japansk.

Hver torsdag vil redaksjonen legge ut et nytt blogginnlegg, som i så stor grad som mulig vil være forskningsbasert, men tilrettelagt for et allment publikum. Innleggene vil komme fra en rekke ulike forskere, fra nylig uteksaminerte masterstudenter til professorer i både Norge og de andre nordiske landene.

Gjestebloggere er velkomne

For selv om både initiativtakerne og de andre faste bloggerne har tilknytning til Bergen, betyr det ikke at Språkprat bare skal dekke fagkunnskap som er utviklet lokalt.

– Vi ønsker gjestebloggere velkommen! Vi ønsker kontakt med språkvitere som har noe å formidle om Språkprats temaer, uansett hvilken by, bygd eller land de bor i, understreker Molde.

Så om du har en mastergrad eller mer i nordisk, norsk eller et annet skandinavisk språk, eller om du forsker på tema som har en kobling til et nordisk språk, vil du være aktuell som gjesteblogger.

– Vi tar også gjerne imot innspill om språklige tema folk vil vi skal dekke. Det er bare å ta kontakt!