Hjem
Det humanistiske fakultet
prisutdeling 2016

Invitasjon til prisutdeling ved HF

Alle tilsette, studentar og andre interesserte er velkomne til feiring av årets vinnarar av Formidlingsprisen, Spurveugleprisen og prisen for unge forskar i humanistiske fag.

Detalj av uglefrise
INVITASJON: Unge og gamle er inviterte til arrangementet i Ad fontes 8. november. Uglene på biletet er ein detalj av ei frise på Sydneshaugen skule. Kunstar er Rachel E. Huglen.

Vi feirar vinnarane av Spurveugleprisen, Formidlingsprisen og prisen til unge forskarar i humanistiske fag.

Det blir lett servering, talar, musikk, og sjølvsagt utdeling av gjeve prisar.

Årets prisvinnarar:

Formidlingsprisen går til ein eller fleire personar som har gjort ein ekstraordinær innsats for å formidle resultat av forskings- og utviklingsarbeid av høg kvalitet.

Spurveugleprisen er HF sin pris for utdanningskvalitet og vert delt ut til fagmiljø som kan dokumentere særleg vellykka tiltak for å forbetra utdanningskvaliteten.

Prisen for unge forskarar er ei utmerking for unge forskartalent. Den vert tildelt for framragande vitskapleg arbeid utført av ein tilsett eller ein ph.d.-kandidat som er 34 år eller yngre i tildelingsåret.