Hjem
Det humanistiske fakultet
Nyhet

To Brageprisnominerte ved Det humanistiske fakultet

Historiker Svein Atle Skålevåg og litteraturviter Anne Helene Guddal er nominerte til Brageprisen i kategoriene for sakprosa og skjønnlitteratur.

Bilde av Svein Atle Skålevåg og Anne Helene Guddal
NOMINERTE: Svein Atle Skålevåg, førsteamanuensis i historie og Anne Helene Guddal, stipendiat i litteraturvitenskap, er begge nominerte til Brageprisen 2016.
Foto/ill.:
Pax Forlag og Kolon Forlag

Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.

Tilsammen 16 forfattere er nominerte, fordelt på fire ulike kategorier. To av årets nominerte er tilknyttet Det humanistiske fakultet og vi gratulerer begge forfatterene med nominasjonen, og ønsker lykke til når det hele avgjøres 23. november!

Svein Atle Skålevåg

Svein Atle Skålevåg (f. 1972) er førsteamanuensis i historie, og disputerte med en avhandling om psykiatrihistorie. Han har tidligere bidratt til flere bøker blant annet om historisk metode.

Skålevåg har blitt nominert for boken Utilregnelighet. En historie om rett og medisin, en bok som forteller utilregnelighetens historie i det norske rettsvesenet. De siste hundre årene har norsk rettspleie fulgt «det medisinske system», der psykiatere har en hovedrolle. Hvordan har psykiaterne fått denne rollen? Og hvordan kunne det ellers vært løst?

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Svein Atle Skålevåg har skrive strålande norsk idéhistorie. Boka Utilregnelighet handlar om korleis ei gruppe ekspertar – psykiatrane – erobra strafferetten, og det omgrepet om utilreknelegheit som dei var med, og fortsatt er med, å forma. Tidsspennet er endå lenger, frå Gulatingslova og til Rieber- Mohn-utvalet etter 22.juli rettssaka. I eit klart språk, med skarpe analytiske ferdigheiter, og med auga heile tida for dei aller djupaste spørsmåla om menneskenaturen, formidlar Svein Atle Skålevåg eit komplekst fagfelt på ein førebiletleg måte. Utilregnelighet er ei strengt nøktern og sterkt opplysande bok. 

Anne Helene Guddal

Anne Helene Guddal (f. 1982) er stipendiat i allmenn litteraturvitenskap, og arbeider med en avhandling om holocaust i samtidslitteraturen. Hun har gitt ut en roman og to diktsamlinger, og er redaksjonsmedlem i Vagant. I 2015 ble hun kåret til en av Norges 10 beste forfattere under 35 år.

Guddal er nominert for diktsamlingen Døden og andre tiggere, en samling dikt om politikk og kjærlighet, ensomhet og motstand, ødeleggelse og erindring. Det poetiske uttrykket spenner fra det saklige til det elegiske, med anstrøk av aforismens moralske karakter.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Det er en diktsamling som er både skinnende vakker i sitt nakne lyriske formspråk, ømskinnet i sin søken etter nye innsikter og klok i sin kombinasjon av slående aforistiske sammenstillinger og en sterkt fortettet form. Diktene kan virke enkle og nærmest fundamentale i sin umiddelbarhet, direkthet og brutale råskap. De kan ta utgangspunkt i det helt umiddelbare; men samtidig bygger de seg opp i stadig mer åpne, mer komplekse og undersøkende sammenhenger. Det er ei bok som kombinerer både det vakre og lyriske, det tankesterke og følelsesladde, det gripende og analytiske på en måte som inviterer til både nytelse, refleksjon og ny innsikt.


Prisene deles ut på Dansens hus i Oslo den 23. november kl. 17.30