Hjem
Det humanistiske fakultet

Permisjon og deltid

Har du tenkt å søke om permisjon frå studiet ditt eller vurderer å ta det på deltid? Her er informasjon du treng.

to  jenter på benk utenfor sydneshaugen
Det er kjekt å ta seg ein pust i bakken på ein benk utanfor infosenteret på Sydneshaugen.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold


Skal du være borte frå studiet ditt, må du søkje om permisjon. Når du er i permisjon beheld du studieplassen din, og du treng ikkje å stadfeste utdanningsplanen din eller betale semesteravgifta.

Dersom du er student på eit årsstudium eller ei bachelorprogram, kan du avtale med studierettleiaren på faget ditt at du tar heile eller delar av studiet på deltid.

Under finn du meir informasjon om permisjons- og deltidsordningane våre.