Hjem
Det humanistiske fakultet
Reformasjonen 500 år

UiB markerer reformasjonen 500 år

Bergen er i 2017 utpekt som Norges reformasjonsby i et større europeisk jubileumsnettverk. UiB bidrar med flere faglige innslag i løpet av Lutherfestdagene 3.–7. mars.

Reformasjonsbyen Bergen 2017
31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine berømte teser mot avlatshandelen i Wittenberg. Dette utløste reformasjonen som forandret store deler av verden. Kunstner: Lucas Cranach the Elder (1472–1553)

Hovedinnhold

Da Martin Luther den 31. oktober 1517 slo opp sine teser om avlatshandelen og inviterte til akademisk  disputas, utløste han et skred av begivenheter som i løpet av få år dramatisk forvandlet det religiøse og politiske landskapet i Europa.

Opprøret mot pavekirken skapte nye konstellasjoner av kirke og stat, la grunnlag for nasjonalstater og enevelde, revolusjonerte skolevesenet og ansvarliggjorde individet som religiøst subjekt. I et langtidsperspektiv er reformasjonen uløselig forbundet med de historiske prosessene som skapte det moderne Europa. Det norske samfunnet har gjennom 500 år vært dypt preget av arven fra Martin Luther.

Universitetet i Bergen bidrar med faglige innslag i flere sammenhenger i løpet av Lutherfestdagene 3.–7. mars.

Fredag 3. mars
Kl. 10–15Prekenverksted - Nå ut med budskapet! Tore Skjæveland, Amund Ove Børdahl, Jens Z. Meyer. Sted: Johanneskirkens kafé Pris: Gratis
Kl. 16Teser i tiden Lysprojisering/klokkespill. Studentprosjekt ved Fakultet for kunst, musikk og design / Asbjørn Myksvoll/ Dick van Dijk. Sted: Johanneskirkens tårn. Pris: Gratis
Kl. 18–22Luthernatt: Oppdag Kirkekunstsamlingen Opplev reformasjonen. Omvisninger/foredrag. Justin Kroesen med flere. Sted: Universitetsmuseet i Bergen. Pris: 30/60,- Betaling i døren.
Kl. 19SalmeFest for alle Kor, solister, Fellessang. Ledet av Gro Anthun. Med Alf Tore Hommedal, Vidar Eldholm, Sigurd Øgaard, m.fl. Sted: Domkirken Pris: Gratis
Kl. 19/19.30/20Oppdag Nonneseter Introduksjon ved Åslaug Ommundsen. Sted: Nonneseter ved Bergen Offentlige Bibliotek. Pris: Gratis
Kl. 20Austrått vs. Bjørgvin Hvem var først? Vennskapelig dialog mellom Terje Bratberg, Daniel Johansen, Geir Atle Ersland, Einar Thomassen, Lisbeth Mikaelsson Sted: Korskirken Pris: Gratis
Lørdag 4. mars
Kl. 14.30      Klokkespill konsert Komposisjonsklassen ved Griegakademiet - Institutt for musikk Sted: Johanneskirken. Pris: Gratis.
Kl. 15–16.30          Luther-samtalen. Et samfunn i oppbrudd Med Hans Wilhelm Steinfeld, Robert Woodberry, Stephanie Springer, Erna Solberg, Halvor Nordhaug, Einar Thomassen, Hans Knut Sveen. Folkemøte – kun engelsk. Sted: Universitetsaulaen. Pris: 120/100,-
Søndag 5. mars
Kl. 18Tysk gudstjeneste anno 1868. Med inspirasjon fra den siste tyske gudstjeneste i Mariakirken. Professor Stig Wernø Holter, pastor Sebastian Wilhelm, sokneprest Hans Jørgen Morvik.
Mandag 6. mars
Kl. 10–16The Reformation and the Arts around the North Sea Conference in English. How were medieval church buildings and their interiors treated through the Reformation? Venue: Bryggens museum. Price: 220/120,- Includes lunch.
Kl. 19–20.30 The Reformation – A Curse for Church Art? Facts and Myths Debate in English with Andrew Spicer, Henning Laugerud, Henrik von Achen. Venue: Litteraturhuset. Pris: 120/100,-
Tirsdag 7. mars
Kl. 10–16  Reformasjonen en forutsetning for demokrati og velferd? Konferanse. Reformasjonens betydning for samfunnsutviklingen i Norge og andre deler av verden blir gjenstand for kritisk diskusjon på heldagsseminar. Sted: Universitetsaulaen. Pris: 220/120,-. Inkluderer lunsj.