Hjem
Det humanistiske fakultet
Reformasjonen 500 år

Reformasjonen – en forutsetning for demokrati og velferd?

Reformasjonens betydning for samfunnsutviklingen i Norge og andre deler av verden blir gjenstand for kritisk diskusjon på heldagsseminar i Universitetsaulaen. Her kan du se direkte video-overføring fra seminaret.

Reformasjonen – en forutsetning for demokrati og velferd?

Hovedinnhold

The Reformation a prerequisite for democracy and welfare?

The seminar programme will be in English before lunch and Norwegian after lunch.

Da Martin Luther den 31. oktober 1517 slo opp sine teser om avlatshandelen og inviterte til akademisk  disputas, utløste han et skred av begivenheter som i løpet av få år dramatisk forvandlet det religiøse og politiske landskapet i Europa.

Reformasjonens betydning for samfunnsutviklingen i Norge og andre deler av verden blir gjenstand for kritisk diskusjon på dette seminaret.

Moderator for seminaret er historieprofessor Jan Heiret.

PROGRAM

9.00–10.00Registration
10.00Welcome by dean Margareth Hagen, University of Bergen.
10.05–10.30    

Reformation and its role in the world history of religions
Einar Thomassen, Professor in Study of Religions, UiB

The history of the Norwegian church
Oddvar Johan Jensen, Professor in Christianity/Theology, NLA Høgskolen

10.30–11.30

Protestantic mission: a catalyst for democracy?
Robert Woodberry, Baylor University, Texas, USA

Response to Robert Woodberry:
Istvan Keul, Professor in Study of Religions, UiB

11.30–12.15Lunsj
12.15–13.30

Luther, demokrati og velferdsstat
Nils Ivar Agøy, professor i historie, Høgskolen i Sørøst-Norge

Luther og den nordiske modellen
Christian Anton Smedshaug, Agri analyse

Respons til Agøy og Smedshaug:
Stein Kuhnle, professor i sammenlignende politikk, UiB

13.30–13.45Pause
13.45–15.00

Reformasjonens kulturelle betydning for vitenskap og økonomi
Nils Gilje, professor i kulturvitenskap, UiB

Toleranse og intoleranse etter reformasjon
Gunnar Winsnes Knutsen, professor i historie, UiB  

Respons til Gilje og Knutsen:
Lisbeth Mikaelsson, professor i religionsvitenskap, UiB

15.00–15.45

Reformasjonens betydning i dag og framtiden
Paneldebatt: Agøy, Smedshaug, Gilje, Knutsen, Kuhnle, Mikaelsson, Thommasen

15.40–16.00

Oppsummering: Oddvar Johan Jensen, NLA Høgskolen