Hjem

Det humanistiske fakultet

kunngjering

Kunngjering - nytt fakultetsstyre ved HF neste periode

Gruppe A:

Dekan:  Jørgen Sejersted

Prodekan for forsking og formidling:  Anne Beate Maurseth (vara for dekanen)

Prodekan for undervisning og internasjonalisering:  Claus Huitfeldt

Prodekanane møter med talerett i styret.

LLE: Ann-Kristin Helland Gujord, medlem, Sigrun Åsebø, 1. vara, Endre Brunstad, 2. vara.

IF: Kjetil Henjum, medlem, Lene M. Johannessen, 1. vara, Kari S. Salkjelsvik, 2. vara.

FoF:  Eivind Kolflaath, medlem, Carola Freiin von Villiez, 1. vara, Kevin Cahill, 2. vara.

AHKR: Camilla Brautaset, medlem, Simon Malmberg, 1. vara, Sissel Undheim, 2. vara.

Eksterne representantar oppnemt av universitetsstyret: Mette Halskov Hansen, medlem, Mathilde Skoie, vara

Gruppe B:

Trude Bukve, medlem, Pål Fjeldvig Antonsen, 1. vara, Magnus Halsnes, 2. vara.

Gruppe C:

Signe Nilssen, medlem, Eirik Kvam Goksøyr, 1. vara, Ingvild Nilssen, 2. vara, Jannie Idsal, 3. vara.

Gruppe D:

Erlend Søbye Grønvold, medlem, Linn Nodland, medlem, Ole Håvard Lunde Rustad, medlem, Iselin Kristin Thorbjørnsen, vara.

 

Valstyret takkar representantane for engasjement i universitetsdemokratiet!