Hjem
Det humanistiske fakultet
Ekspertliste for media

Reformasjonen 500 år

Bergen er i 2017 utpekt som Norges reformasjonsby i et større europeisk jubileumsnettverk. UiB har mange forskere som kan uttale seg om reformasjonen.

Reformasjonen la grunnlag for nasjonalstater, enevelde og statskirke, skolevesen, lov og rett, menneskesyn og moral. Har reformasjonen også på lang sikt vært en historisk pådriver for demokrati, vitenskap, arbeidsmoral og velferdssamfunnet?
 
ForskerTema
Geir Atle Ersland, professor i historie

Tlf: 55 58 29 44 / 901 69 073 geir.atle.ersland@uib.no
Reformasjonen i Bergen, hanseatisk historie

Gunnar Winsens Knutsen, professor i historie

Tlf: 55 58 31 58
Gunnar.Knutsen@uib.no

Religionskriger, krigshistorie, kulturhistorie, inkvisisjon, trolldomsprosesser

Camilla Brautaset, førsteamanuensis i historie

Tlf: 473 29 832 / 55 58 23 06
Camilla.Brautaset@uib.no

Protestantisk misjon

Eldbjørg Haug, professor i historie

Tlf: 55 58 23 12 / 922 30 811
eldbjorg.haug@uib.no

Norsk og internasjonal bakgrunn for Reformasjonen, forholdet stat–kirke, rettshistorie, klosterhistorie

Henning Laugerud, førsteamanuensis i kunsthistorie

Tlf: 90 55 20 57 henning.laugerud@uib.no

Reformasjonens visuelle kultur, reformasjonshistorie, kunsthistorie, kirkekunst, kirkehistorie, det religiøse liv, religiøs praksis, Europa og Norge, motstand mot reformasjonen, katolske kirke

Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap

Tlf: 55 58 24 50 / 416 03 069
Einar.Thomassen@uib.no

Kristendommens historie, kjettere, religiøs intoleranse, hellige skrifter

Lisbeth Mikaelsson, professor emerita i religionsvitenskap

Lisbeth.Mikaelsson@uib.no

Norsk misjon: litteratur og kultur, kvinner og misjon

Justin E A Kroesen, førsteamanuensis i kunsthistorie

Tlf: 55 58 31 27
Justin.Kroesen@uib.no


The Reformation and its impact in the arts, the problems and chances of religious heritage, church architecture, church furnishings, Christian imagery of the early modern period 

Stig Wernø Holter, professor i kirkemusikk

Tlf: 55 58 69 58 / 924 57 169
Stig.Holter@uib.no

Salmer og liturgi

Hans Knut Sveen, førsteamanuensis i cembalo

Tlf: 55 58 86 34
Hans.Sveen@uib.no

Tidligmusikk

Søren Koch, professor i rettsvitenskap

Tlf: 55 58 95 37
Soren.Koch@uib.no

Forholdet mellom rett og religion, særlig med blikk på følgene av reformasjonen i Danmark og Norge. Rettskultur, rettshistorie

Ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen. Finner du ikke det du trenger? Kontakt oss gjerne på mediekontakt@uib.no eller 55 58 89 00. Se også www.uib.no/presserom.