Hjem
Det humanistiske fakultet
Café Humaniora

Migrasjonstider: om venting, usikkerhet og framtid i irregulær migrasjon

Hva skjer med de som blir 'satt på vent', i samfunn hvor tid er makt og tid er penger?

En flyktning sitter på en togstasjon og venter.
Venting på Saint-Charles togstasjon, Marseille.
Foto/ill.:
Christine Jacobsen

Hovedinnhold

Tid er en sentral men ofte oversett dimensjon ved migrasjon som erfaring, og som sosialt og juridisk fenomen. I dette foredraget diskuterer Christine M. Jacobsen hvordan humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på tid kan gi oss ny innsikt i de kulturelle forutsetningene for samfunnsutfordringer knyttet til migrasjon, helse og ulikhet.

Det nylige igangsatte forskningsprosjektet Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration (WAit), som er finansiert under Forskningsrådets SAMKUL-program, fokuserer spesielt på temporaliteter i irregulær migrasjon, dvs. migrasjon som ikke er autorisert av et lands myndigheter.

I foredraget vil Jacobsen bruke eksempler fra eget feltarbeid i Marseille som grunnlag for å reflektere over forholdet mellom venting, usikkerhet og fremtid. Hva skjer med de som blir 'satt på vent', i samfunn hvor tid er makt og tid er penger?

Ett av tre foredrag under vignetten Café Humaniora våren 2017. 

Om Café Humaniora
På Café Humaniora vil bredt orienterte forskere vil ta opp viktige problemstillinger i dagens humanistiske forskning gjennom en foredragsrekke. Café Humaniora skal være et tverrfaglig møtepunkt med foredrag, diskusjon, den gode samtalen – gjerne til et glass og noe å bite i.

Alle interesserte er velkommen!