Hjem
Det humanistiske fakultet
Videreutdanning

Nytt kurs i kommunikasjonsarbeid

Hvordan bli synlig? Hvordan skriver du en slagkraftig kronikk? Hvordan dokumenterer du effekten av det du gjør? UiB tilbyr videreutdanningskurs i kommunikasjonsarbeid.

Michael Hertzberg og Jo Høyer
NYE SPØRSMÅL: – Det er viktig å komme seg ut av eget miljø innimellom, det er da man får nye spørsmål å stille seg selv. Vi legger alt til rette for dette i kurset som starter til våren, sier Michael Hertzberg og Jo Høyer.
Foto/ill.:
Ingrid Endal

Hovedinnhold

– Mange kommunikasjonsrådgivere er alene om å jobbe med kommunikasjon på sin arbeidsplass og kan ha behov for å komme sammen med andre som har tilsvarende stillinger. Man har gjerne oppgaver som overlapper og vil ha stor nytte av å lære av hverandres erfaringer, sier faglig ansvarlig for det nye kurset i kommunikasjonsarbeid, Michael Hertzberg.

Hovedmålgruppen for kurset er først og fremst de som har jobbet noen år med kommunikasjon, enten i kulturbransjen, i forskningen eller forvaltningen. 

Mer praksis enn teori

– Kommunikasjonsarbeidere med ulik bakgrunn vil kunne hente inspirasjon fra ulike miljø og andres arbeidsmetoder. På kurset strukturer vi disse møtene og legger tilrette for erfaringsutveksling og diskusjon rundt aktuelle problemstillinger, forteller Hertzberg.

– Og jo mer engasjerte deltakerne er, jo bedre blir kurset. De som deltar bør ha interesse av å bidra inn i fellesskapet.

Kurset er mer praktisk rettet enn teoritungt. Samlingene vil bestå av korte plenumsforedrag, men hovedvekten blir lagt på problemløsning og jobbing med case i grupper.

– Tanken er at deltakerne tar med seg prosjekter de har jobbet med på egen arbeidsplass og bruker disse som case på kurset. Slik får deltakerne innblikk i hvordan andre virksomheter og organisasjoner arbeider med et repertoar, forteller Hertzberg.

Helhetlig kommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver Jo Høyer ved Universitetsmuseet i Bergen er en viktig bidragsyter på kurset og har erfaring fra flere ulike kompetanseinstitusjoner i Norge. Han ser stor verdi i å møte nye folk og hente inspirasjon fra andre sektorer. 

– Det er viktig å komme seg ut av eget miljø iblant, det er da man får nye spørsmål å stille seg selv. Det er når man presenterer egne ting i lys av andres erfaringer man lærer mest, mener han.

Med mange store og små oppgaver, ofte sprikende og ulike, kan det være lett å miste helheten ut av syne. Hva skal man prioritere, og kanskje vel så viktig, hva skal man ikke prioritere? Hvordan klarer man å være tydelig i sin kommunikasjon? 

– Ekstern kommunikasjon handler jo om møter mellom ulike kulturer og erfaringer. Dette er en type kurs hvor vi bearbeider erfaringene fra praksisen og reflekterer rundt disse sammen. Kurset formes med studentene, vi tilpasser etter deltakernes behov, understreker Høyer.

Man lærer i møte med andre

Foreleserne på kurset er en god blanding erfarne praktikere og forelesere. En av dem er Mari Kjos Hellum som i 2016 ble kåret til en av landets ti beste formidlere i Morgenbladets foreleserkåring, og som til daglig underviser i internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold.

– Deltakerne får også lære om digitalisering og den raske utviklingen som skjer på feltet. Synlighet.no gir kurs i digital analyse og hvordan man kan bruke dette som verktøy i kommunikasjonsarbeidet. Flinke folk i Sammen vil fortelle om hvordan de bruker sosiale media og hva de fokuserer på i ulike kanaler. De bruker humor på en god måte, selv når de tar for seg alvorlige tema, og klarer å engasjere brukerne, forteller Hertzberg. 

– Hvem som kan ha nytte av kurset? Det kan være fagpersoner som ønsker å spisse sin kompetanse i kommunikasjonsfaget, eller det kan være folk som ønsker å lære mer om hvordan de kan bruke sin kommunikasjonskompetanse på nye måter, mener han.

Hertzberg har doktorgrad i religionsvitenskap og er angivelig den som har navngitt kurset. 

– Hermod er den norrøne guden vi har stjålet fra den greske mytologien. Han er basert på Hermes, gudenes sendebud og guden for retorikk. Tanken er at kursdeltakerne skal få kommunikasjonsfaglig påfyll og samtidig stjele, eller lære, av hverandre, sier han.