Hjem
Det humanistiske fakultet
kunst i offentlige rom

Kunstformidling med nye medier

Kunst i offentlige rom (KORO) er 40 år og inviterer til feiring av kunsten i det offentlige rommet med et arrangement i Universitetsaulaen 24. januar. Det er gratis og åpent for alle.

Neste
Historisk tid, Toril Johannesen
Historisk tid av Toril Johannessen. Hovedelementet i verket er dette klokketårnet med et metrisk ur i atriet på HF-bygget.
Foto/ill.:
KORO
1/3
Bilde av kjunst i det offentlige rom
The Living are Governed by the Dead (Draperi) av Marium Engh. Verket er plassert innenfor hovedinngangen til HF-bygget, og viser reproduksjoner av arkeologiske ruiner.
Foto/ill.:
KORO
2/3
Ornament
Ornament – kalkspat på mylonittisk gneis–60°23’45.96”N, 5°18’31.96”Ø av Kari Dyrdal. Verket henger i Universitetsaulaen i Bergen.
Foto/ill.:
Trond A. Isaksen
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Hør Kari Dyrdal snakke om hvordan hun bruker digitale verktøy i sitt kunstnerskap - og bli med på workshop etterpå.

PROGRAM


12.00-12.35: Samtale med kunstner Kari Dyrdal om arbeidsprosessen rundt verket Ornament i aulaen.

Dyrdal er professor i tekstil ved Fakultet for kunst, musikk og design og arbeider med store billedtepper i en historisk tradisjon, men bruker nye digitale verktøy og hjelpemidler både i planleggingsfasen og i produksjon. Med utgangspunkt i foto, transformeres bilder til tekstile flater, hvor mønster og repetisjoner, farge og materialer er det vesentlige.

12.35-13.05: Formidling med bruk av ny teknologi ved Ellen Marie Fodstad fra Kunst i offentlige rom

Ny teknologi, nye medier og internett har gjort en enorm forskjell på hvordan kunst kan produseres og formidles. Bruken av digitale verktøy og uttrykk skaper nye kunstformer og gjennom digitalisering blir kunstverkene gjort tilgjengelig på nye arenaer. Dette gir nye muligheter for kunstopplevelser og formidling. 

Fodstad vil ta utgangspunkt i to verk av Marius Engh og Toril Johannessen som er på Det humanistiske fakultet. Begge kunstnerne viser til historien: Johannessen med et metrisk ur, Engh med reproduksjoner av arkeologiske ruiner.

13.05-13.15: Pause

13.15-14.00: Workshop

Med utgangspunkt i Dyrdal, Engh eller Johannessen sine verk skal deltagerne lage en skisse til et digitalt formidlingsopplegg. Deltagerne deles opp i grupper på 6. De som ønsker å ta utgangspunkt i verkene på HF vil få en befaring dit.

14.00-14.30: Presentasjon av gruppenes skisser

14.30: Takk for nå!