Hjem
Det humanistiske fakultet
reisestipend

Det norske institutt i Athens fond: Reisestipend

Trenger du et forskningsopphold i Hellas? Det norske institutt i Athen lyser ut reisestipend. Søknadsfrist 10. februar.

Parthenon
Det norske institutt i Athen deler ut årlige stipend på opptil 20.000 norske kroner (NOK) for å støtte forskning relatert til Det norske institutt i Athens aktiviteter og øvrige østlige middelhav.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det norske institutt i Athen deler ut årlige stipend på opptil 20.000 norske kroner for å støtte forskning relatert til instituttets aktiviteter og øvrige østlige middelhav.

Stipendets formål
Reisestipendets formål er å støtte forskere som har en klar hensikt og behov for å oppholde seg i Hellas eller utenfor sitt hjemland over en periode. Ved tildelingen vil det bl.a. bli lagt vekt på prosjektets faglige kvalitet, relevans for instituttet, samt nettverksbygging og rekruttering.

Hvem kan søke?
Forskere av alle nasjonaliteter, innenfor humaniora, samfunnsfag og andre fag med tilknytning til Hellas er velkommen til å søke.

Om tildelingen

  • Stipendet inkluderer også retten til å bo gratis i Det norske institutt i Athens gjestehus i en periode som anses rimelig for å fullføre prosjektet eller delprosjektet som blir finansiert av stipendet (avhengig av ledig kapasitet i gjestehuset).
  • Den som får stipend fra fondet, forutsettes å gi et seminar eller lignende ved instituttet.
  • Søkere som ikke får tildelt fondets reisestipend, vil bli vurdert i forbindelse med instituttets reisestipend.
  • Tildelingen vil bli foretatt i månedsskiftet mars/april 2018 og midlene skal benyttes innen ett år fra tildelingsbrevets dato. Rapport skal sendes instituttet senest 3 måneder etter reisen.

Spørsmål?
Ytterligere informasjon kan fås ved å ta kontakt med Jorunn Økland
e-post: jorunn.okland@uib.no eller tlf.: (030210) 92 41420

Info om stipendet på NIA sine nettsider