Hjem

Det humanistiske fakultet

Gradsfeiring

Masterseremonien ved HF 2018

Fullfører du en mastergrad ved Det humanistiske fakultet i løpet av studieåret 2017/2018? Da er du hjertelig velkommen til masterseremonien torsdag 14. juni.

Bilde fra fjorårets seremoni
Velkommen til feiring av mastergraden 14. juni!
Foto:
Thor Brødreskift

Det humanistiske fakultetet ønsker å feire alle som har fullført, eller holder på å fullføre, en mastergrad i løpet av studieåret 2017/2018, og inviterer til en høytidelig markering.

Seremonien vil finne sted i Universitetsaulaen torsdag 14. juni kl. 14–15.30. Hver kandidat kan invitere med seg to gjester til seremonien.

Se bilder fra fjorårets masterseremoni

Program

kl. 14.00-15.30

Den høytidelige seremonien vil finne sted i Universitetsaulaen. Det vil bli taler, flott musikk og gratulasjoner til hver enkelt kandidat.

Seremoniens hovedtaler er tidligere HF-student (alumn) Hege Agathe Bakke-Alisøy, verdensarvkoordinator for Bryggen.

Etter sermonien blir det mottakelse med enkel servering i Christie Café.

Påmelding

Dersom du oppfyller kravene til en mastergrad etter vårsemesteret 2018, kan du melde deg på seremonien. Du kan delta på seremonien selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamener for vårsemesteret innen 14. juni.

Alle aktuelle studenter fikk tilsendt invitasjon på e-post i begynnelsen av mai. 

Påmeldingsfristen har gått ut. Om du ikke har fått meldt deg på men likevel ønsker å delta, ta kontakt med studieveileder@hf.uib.no

Om vitnemål

Masterseremonien er en feiring av alle de som fullførte mastergraden høsten 2017 ellersom fullfører graden i løpet av vårsemesteret 2018. Du vil ikke motta vitnemålet ditt under seremonien.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det humanistiske fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad i vårsemesteret vil som regel få tilsendt vitnemålet fra september.

Les mer om vitnemål fra Det humanistiske fakultet