Hjem
Det humanistiske fakultet
prisutdeling 2018

Invitasjon til prisutdeling ved HF

Tilsette, studentar og andre interesserte er velkomne til feiring av vinnarane av Formidlingsprisen og Spurveugleprisen 2018.

Utsnitt av uglefrise
INVITASJON: Unge og gamle er inviterte til arrangementet på Ad fontes torsdag 17. januar 2019.

Innhold

Vi feirar vinnarane av Spurveugleprisen og Formidlingsprisen 2018. Det blir presentasjonar av prisvinnarane, lett servering og vakker musikk!

Velkommen!

ÅRETS PRISVINNARAR

OM PRISANE

Formidlingsprisen går til ein eller fleire personar som har gjort ein ekstraordinær innsats for å formidle resultat av forskings- og utviklingsarbeid av høg kvalitet.

Spurveugleprisen er HF sin pris for utdanningskvalitet og vert delt ut til fagmiljø som kan dokumentere særleg vellykka tiltak for å forbetra utdanningskvaliteten.