Hjem

Det humanistiske fakultet

Merittering av fremragende undervisere eller undervisningsmiljø (Fund)

Det humanistiske fakultets meritteringsordning for undervisning utlyses for første gang. Den 7. mai inviteres det til informasjonsmøte om ordningen og veiledning for potensielle søkere. Velkommen!

Bilde av HF studenter i arbeidsgruppe
NY MERITTERINGSORDNING: Det humanistiske fakultets meritteringsordning for undervisning utlyses for første gang i år. Søknadsfrist er 20. juni.
Foto:
Emil W. Breistein

Undervisere eller undervisningsmiljø som har utmerket seg ved særlig systematisk, langsiktig og målrettet arbeid for utdanningskvalitet og ved bidrag til utvikling av en samarbeidsorientert undervisningskultur kan søke om status som Fremragende underviser eller Fremragende undervisningsmiljø (Fund).

Både enkeltpersoner og undervisningsmiljøer kan søke. Fund-status tildeles undervisningsmiljøer for tre år, med kr 100.000 i belønningsmidler de første to årene og kr 50.000 siste år. Ved tildeling av Fund-status til enkeltpersoner gis lønnsopprykk i samsvar med særavtale og kr 50.000 i belønningsmidler i ett år.

På informasjonsmøtet vil det bli gitt nærmere informasjon om ordningen og veiledning for potensielle søkere. Frist for å søke om tildeling av Fund-status er 20. juni. Les mer om søknadsprosedyre og bedømmelseskriterier her

Vedtak om tildeling vil finne sted i møte i Fakultetsstyret 29. oktober 2019.

Dokumenter