Hjem
Det humanistiske fakultet

Sakslister og protokollar 2020

Oversikt over saker og protokollar til fakultetsstyret for året 2020.

Hovedinnhold

Digitalt møte 8. desember

Møtet i fakultetsstyret tirsdag 8. desember vil bli gjort tilgjengelig via Teams. Dersom du vil være tilhører i møtet, gi beskjed til Unni Utvik slik at du kan legges til som møtedeltaker.