Hjem
Det humanistiske fakultet
Gradsfeiring

Bachelorseremonien ved HF 2020

Fullfører du en bachelorgrad ved Det humanistiske fakultet i løpet av studieåret 2019/2020? Da er du hjertelig velkommen til å overvære den digitale bachelorseremonien torsdag 11. juni.

Skål for bachelor!
Bildet er fra bachelorseremonien i 2018. Det blir dessverre ikke anledning til å utbringe en fysisk skål på året seremoni, men vi ønsker hjertelig velkommen til digital markering av bachelorgraden torsdag 11. juni!
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Det humanistiske fakultetet ønsker å feire alle som har fullført, eller holder på å fullføre, en bachelorgrad i løpet av studieåret 2019/2020.

Vanligvis har vi gleden av å invitere kandidatene og deres nærmeste til bachelorseremoni i Universitetsaulaen. På grunn av Covid-19 vil det dessverre ikke bli mulig i år. Det humanistiske fakultet planlegger derfor en digital markering av årets kandidater.

Det vil bli taler, flott musikk og gratulasjoner til kandidatene. Seremoniens hovedtaler blir en tidligere HF-student (alumn).

Program

Arme Riddere

Velkommen
studiesjef Ranveig Lote

Gratulasjoner
dekan Jørgen Magnus Sejersted

Tale til kandidatene
alumn Roger Sevrin Bruland

Hilsen til medstudentene
student Tora Kristiane Madsen Finne

Arme Riddere

Påmelding

Dersom du oppfyller kravene til en bachelorgrad i løpet av vårsemesteret 2020, kan du melde deg på til bachelorseremonien. Du kan delta på seremonien selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamener for vårsemesteret innen 11. juni.

Alle aktuelle studenter vil få tilsendt invitasjon på e-post.

Om vitnemålet

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det humanistiske fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidater som fullfører sin grad i vårsemesteret vil få skrevet ut vitnemålet innen 15. september.

Les mer om vitnemål fra Det humanistiske fakultet