Hjem
Det humanistiske fakultet
Gradsfeiring

Masterseremonien ved HF 2020

Fullfører du en mastergrad ved Det humanistiske fakultet i løpet av studieåret 2019/2020? Da er du hjertelig velkommen til å overvære den digitale masterseremonien torsdag 11. juni.

Bilde fra masterseremonien ved HF 2018
Bildet er fra masterseremonien i 2018. Det blir dessverre ikke anledning til å samle årest masterkandidater i Universitetsaulaen denne gangen, men vi ønsker hjertelig velkommen til digital markering av mastergraden torsdag 11. juni!
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Det humanistiske fakultetet ønsker å feire alle som har fullført, eller holder på å fullføre, en mastergrad i løpet av studieåret 2019/2020, og inviterer til en høytidelig markering.

Vanligvis har vi gleden av å invitere kandidatene og deres nærmeste til masterseremoni i Universitetsaulaen. På grunn av Covid-19 vil det dessverre ikke bli mulig i år. Det humanistiske fakultet planlegger derfor en digital markering av årets kandidater.

Det vil bli taler, flott musikk og gratulasjoner til kandidatene. Seremoniens hovedtaler blir en tidligere HF-student (alumn).

Program

Arme Riddere

Velkommen
studiesjef Ranveig Lote

Gratulasjoner
dekan Jørgen Magnus Sejersted

Tale til kandidatene
alumn Knut Olav Åmås

Hilsen til medstudentene
student Henriette Rørdal

Arme Riddere

Påmelding

Dersom du oppfyller kravene til en mastergrad etter vårsemesteret 2020, kan du melde deg på seremonien. Du kan delta på seremonien selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamener for vårsemesteret innen 11. juni. Alle aktuelle studenter vil få tilsendt invitasjon på e-post. 

Om vitnemålet

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det humanistiske fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidater som fullfører sin grad i vårsemesteret vil få skrevet ut vitnemålet innen 15. september.

Les mer om vitnemål fra Det humanistiske fakultet