Hjem
Det humanistiske fakultet
søknad om forlengelse

Søknad om forlengelse av stipendperioden

Informasjon om forlengelse av stipendiatperioden grunnet Korona-situasjonen for stipendiater ved Det humanistiske fakultet.

Illustrasjon korona
Foto/ill.:
UiB

Stipendiater vil få forlengelse for uforskyldte hindringer av arbeidsmessig art som følge av pandemien, dersom hindringen har betydning for progresjonen i doktorgradsutdannelsen.

Forlengelse kan innvilges etter begrunnet, individuell søknad. Søknaden skal være støttet av instituttet og blir behandlet på fakultetsnivå.

Fakultetet åpner nå for søknader om forlengelse med bakgrunn i ordinære og utvidete lov- og tariffbestemmelser om stipendiaters rett til forlengelse. Søknaden skal begrunnes i ett eller flere av punktene nedenfor: 

 • Omsorg for barn 
  Ordning med omsorg for barn er utvidet til inntil 20 dager ved en eller to barn og inntil 30 dager ved tre eller flere barn. Omsorgsdager kan fordeles over flere dager ved redusert arbeidsdag.
  Mer informasjon
   
 • Egenmeldinger 
  Ved UiB er arbeidsgiver og tillitsvalgte blitt enig om å utvide bruken av egenmeldinger til hele arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager (tidligere kun anledning til 8 dager).
  Mer informasjon
   
 • Velferdspermisjon 
  Det kan gis inntil 12 dager etter gjeldende regler for velferdspermisjoner. Velferdsdager kan registreres både som hele og halve dager, dvs. fordeles over flere dager ved redusert arbeidsdag. Velferdspermisjon kan for eksempel innvilges ved behov for flere omsorgsdager.
  Mer informasjon (du kan bli bedt om å logge deg på medarbeiderhåndboken) 

Fravær i forbindelse med omsorg for barn, egenmeldinger og velferdspermisjon skal registreres fortløpende på vanlig måte i personalportalen. Det er viktig at registreringen gjøres fortløpende slik at arbeidsgiver kan søke om utvidet refusjon fra NAV for koronarelatert fravær.

Slik søker du forlengelse

Forlengelse for omsorg for barn, egenmeldinger og velferdspermisjoner vurderes med bakgrunn i fravær som du har registrert i personalportalen.

Forlengelse med bakgrunn i uforskyldt hindring forutsetter en kort begrunnelse og veileders kommentar. 

Søknadsfrist 12. juli 2020
Søknad sendes til ditt institutt/senter. Instiuttet/senteret vurderer søknaden og oversender til fakultetet for sluttbehandling.