Hjem
Det humanistiske fakultet
dokumenter

Sakslister og protokollar 2021

Oversikt over saker og protokollar til fakultetsstyret for året 2021.

Hovedinnhold

Digitalt møte 11. mai

Møtet i fakultetsstyret tirsdag 11. mai vil bli gjort tilgjengelig via Teams. Dersom du vil være tilhører i møtet, gi beskjed til Unni Utvik slik at du kan legges til som møtedeltaker.