Hjem
Det humanistiske fakultet
valgmøte

Møt rektorteamene! Allmøte på HF

Fredag 19. mars stiller rektorteamene til valgmøte på HF for å presentere seg selv og sine planer, og for å svare på spørsmål fra studenter og ansatte.

Kandidatene i rektorvalget ved UiB 2021
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Delta på møtet via Zoom

Fakultetsledelsen har invitert Margareth Hagen og Oddrun Samdal til valgmøte, sammen med deres prorektorer, Pinar Heggernes og Nils Gunnar Kvamstø.

Kanditatene presenterer sine valgplattformer og planer som berører fakultetet. Dekan Jørgen Magnus Sejersted og instituttlederne stiller egne og innsendte spørsmål.

Hva har et nytt rektorat å si for humanioras stilling ved UiB, og for HFs studenter og ansatte?

Hva er kandidatenes holdning til faglig bredde og bevaring av småfag? Har de tanker om hvordan lektorutdanningen kan forbedres? Hvordan har de tenkt å videreføre sentrale satsninger, deriblant humaniorastrategien? Hvordan ser kandidatene på språkpolitikk? På forskningssatsinger og ekstern finansiering? Eller sentralisering av midler og strategiske kutt? Og hvordan stiller kandidatane seg til et nytt HF-bygg?

Møteleder: Dekan Jørgen Magnus Sejersted.

Har du spørsmål til kandidatene?

Er det spesielle tema du ønsker skal bli tatt opp på møtet, eller har du konkrete spørsmål? Kom gjerne med innspill i forkant av møtet, via dette skjemaet.

Det vil også være mulig å stille spørsmål i chatten underveis.

Valgmøtet vil foregå på Zoom. Møtet blir ikke streamet, det blir heller ikke gjort opptak.