Hjem
Det humanistiske fakultet
Gradsfeiring

Masterseremonien ved HF 2021

Fullfører du en mastergrad ved Det humanistiske fakultet i løpet av studieåret 2020/2021? Da er du hjertelig velkommen til å overvære den digitale masterseremonien her.

Avslutningsseremoni for masterkandidater ved Det humanistiske fakultet ved UiB

Det blir dessverre ikke anledning til å samle årets masterkandidater i Universitetsaulaen denne gangen, men vi ønsker hjertelig velkommen til digital markering av mastergraden fredag 11. juni!

Hovedinnhold

Det humanistiske fakultetet ønsker å feire alle som har fullført, eller holder på å fullføre, en mastergrad i løpet av studieåret 2020/2021, og inviterer til en høytidelig markering.

Vanligvis har vi gleden av å invitere kandidatene og deres nærmeste til masterseremoni i Universitetsaulaen. På grunn av Covid-19 ble det dessverre ikke bli mulig i år. Det humanistiske fakultet inviterer derfor til en digital markering av årets kandidater.

Her får du taler, flott musikk og gratulasjoner til kandidatene.

Program

 

Velkommen
studiesjef Ranveig Lote

Gratulasjoner
dekan Jørgen Magnus Sejersted

Tale til kandidatene
alumn Ingrid Nielsen

Hilsen til medstudentene
student Therese Eide

Sirenene

Påmelding

Dersom du oppfyller kravene til en mastergrad etter vårsemesteret 2021, kan du melde deg på seremonien. Du kan delta på seremonien selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamener for vårsemesteret innen 11. juni. Alle aktuelle studenter vil få tilsendt invitasjon på e-post. 

Om vitnemålet

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det humanistiske fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidater som fullfører sin grad i vårsemesteret vil få skrevet ut vitnemålet innen 15. september.

Les mer om vitnemål fra Det humanistiske fakultet

UiB Alumni

Husk å melde deg inn i UiB Alumni – så holder du kontakten med Universitetet i Bergen!

Sosiale medier

Befinner du deg i nærheten av campus og har Snapchat? UiB Alumni har lagt ut et geofilter for å hedre alle kandidater som oppnår en grad dette semesteret. Ta det gjerne i bruk!

Hvis du senderet bilde av din feiring til UiB Alumni, med eller uten filter, deler de det gjerne på nettsidene og i sosiale medier.

Kontakt: alumni@uib.no