Hjem
Det humanistiske fakultet
Arrangement

Veilederforum

Torsdag 20. april inviteres alle veiledere på HFs ph.d.-program til fakultetets første veilederforum. Invitasjonen gjelder også ansatte som er tiltenkt veilederstatus i nær fremtid.

Hovedinnhold

Tema for forumets første møte er hvordan man kan jobbe for å forbedre gjennomstrømmingen i programmet, og det legges opp til diskusjon og samtale rundt veilederens rolle. Innleder for dagen blir professor Rune Krumsvik ved Institutt for pedagogikk. Forumet blir en fast seminarrekke om veiledning ved fakultetet.

Arrangementet holdes på engelsk.

Program

08:45–09:00

Kaffe, meet and greet

09:00–09:05

Velkommen ved prodekan Ole Hjortland

09:05–10:00

Innledningforedrag ved professor Rune Krumsvik, Institutt for pedagogikk

10:00–10:30

Guiding the Future: Reflections on the Journey of PhD supervision ved professor Åsta Haukås, Institutt for fremmedspråk

10:30–10:45

Kaffepause

10:45–11:00

Gjennomføring – introduksjon ved prodekan Ole Hjortland

11:00–11:30

Kilder til forsinkelse – gruppearbeid

11:30–12:00

Oppsummering og diskusjon

12:00–13:00         

Lunsj

English version