Hjem
Det humanistiske fakultet

Møteplan for fakultetsstyret 2020

Tid og sted for møtene. Frister for innlevering av saker.

DatoTidspunktSted

Innleveringsfrist
institutt/senter

Innleveringsfrist
saksbehandler

04.02.2010.00Styrerommet, 
H. Hårfagres gt. 1
14.01.2021.01.20
24.03.2010.00Styrerommet, 
H. Hårfagres gt. 1
03.03.2010.03.20
26.05.2010.00Styrerommet, 
H. Hårfagres gt. 1
05.05.2012.05.20
16.06.2010.00Styrerommet,
H. Hårfagres gt. 1
26.05.2002.06.20
08.09.209.00Styrerommet, 
H. Hårfagres gt. 1 
18.08.2025.08.20
27.10.2010.00Styrerommet,
H. Hårfagres gt. 1
06.10.2013.10.20
08.12.2010.00Styrerommet,
H. Hårfagres gt. 1
17.11.2024.11.20