Hjem
Det humanistiske fakultet
møteplan

Møteplan for fakultetsstyret 2021

Tid og sted for møtene. Frister for innlevering av saker.

Hovedinnhold

DatoTidspunktSted

Innleveringsfrist
institutt/senter

Innleveringsfrist
saksbehandler

02.02.2109.00Nettmøte12.01.2119.01.21
23.03.2109.00Nettmøte02.03.2109.03.21
20.04.2109.00Nettmøte30.03.2106.04.21
11.05.2109.00Styrerommet,
H. Hårfagres gt. 1
20.04.2127.04.21
15.06.2109.00Styrerommet,
H. Hårfagres gt. 1
25.05.2101.06.21
31.08.2109.00Styrerommet,
H. Hårfagres gt. 1
10.08.2117.08.21
26.10.2109.00Styrerommet,
H. Hårfagres gt. 1
05.10.2112.10.21
07.12.2109.00Styrerommet,
H. Hårfagres gt. 1
16.11.2123.11.21