Hjem
Det humanistiske fakultet

Ph.d.-portrett

Presentasjonar av ph.d.-kandidatar ved fakultetet og prosjekta deira.

Stipendiat Jane Skjoldli
Jane Skjoldli, stipendiat i religionsvitenskap, var en av finaledeltakerne i Forsker Grand Prix i 2016, en formidlingskonkurranse for ph.d.-kandidater.
Foto/ill.:
Øyvind Ganesh Eknes

Hovedinnhold

Kvart år leverer mellom 20 og 30 personar doktorgraden sin ved Det humanistiske fakultet. Møt nokre av dei i desse intervjua. Dei fleste er midt i prosjektet sitt, medan andre allereie har avlagt graden.