Hjem
Det humanistiske fakultet

Utveksling til Tyskland - Informasjon om DAAD

DAAD (Den tyske akademiske utvekslingstjeneste) er verdens største støtteorganisasjon for internasjonal utveksling av studenter og forskere. DAAD tilbyr blant annet stipend til deg som vil studere i Tyskland.

Hovedinnhold

DAAD tilbyr stipend, støtter internasjonalisering av universiteter og fremmer germanistikk og tysk som fremmedspråk i utlandet.

Mer informasjon finner du på: www.daad.de


DAAD-sendelektor i Norge
er Veronika Hamann. Hun jobber ved Institutt for fremmedspråk UiB. Hun underviser i tysk språk, kultur og samfunnsfag. Sendelektoren fungerer på mange måter som ambassadør for tysk språk og kultur og pleier kontakten med andre norske og tyske institusjonene for å fremme utveksling mellom Norge og Tyskland, tysklæring i norske skoler og tyskstudier på universiteter.


Hva kan DAAD-sendelektoren gjøre for deg?

En av sendelektorens viktigste oppgaver består i å informere om studie- og forskningsmuligheter i Tyskland og om DAADs attraktive stipendordninger.

Ta gjerne kontakt med Veronika Hamann hvis du trenger informasjon om studie- og forskningsutveksling med tyske universiteter eller veiledning i søknadsprosessen.

Se sendelektorens egne nettsider for mer informasjon fra DAAD: daad.b.uib.no


Nyttige lenker:


Flere nyttige lenker: