Hjem
Det humanistiske fakultet

Veiledning for søkere til stipendiatstillinger

Hovedinnhold

Søknadsprosessen for stipendiatstillinger er kun elektronisk ved Det humanistiske fakultet. Søkerne sender inn søknaden via www.jobbnorge.no til Universitetet i Bergen.

Noen felt i søknadsskjemaet har en stjerne(*) og må fylles ut for at du skal komme videre i prosessen. Andre felt er ikke obligatoriske, men vi trenger vi likevel disse opplysningene for å vurdere søknaden din.

Sørg for at veileders navn og fagtilhørighet kommer tydelig frem øverst i søknadsbrevet.


Følgende informasjon må vedlegges (bruk vedleggsfunksjonen):

  • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • Litteraturliste for prosjektbeskrivelsen
  • Gjennomføringsplan for forskerutdanningen (ta med evt. plan for utenlandsopphold)
  • Maksimum 3 siders sammendrag av hovedfag/masteroppgaven
  • Liste over eventuelle vitenskapelige produksjoner
  • Alle vitnemål fra universitet/høyskole (skannet versjon). Utdanning til søkere uten norsk mastergrad vurderes i forhold til krav fra Nasjonal organ for kvalitet i utdanning (NOKUT). Dokumentasjonen av utenlandsk utdanning vil kunne oversendes NOKUT for å vurdere om utdanningsgrunnlaget er likeverdig med norsk mastergrad.

Vedleggene kan være i Word eller pdf-format.

Vi viser også til "Veiledende retningslinjer for fremgangsmåten ved utlysning, bedømmelse og tilsetting i stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet" (gjeldende fra og med 01.04.2015).