Hjem
Det humanistiske fakultet

Studierettleiing ved HF

Studierettleiingstilbod for HF-studentar og informasjon om treffetider for rettleiarane.

Student i skranken på infosenteret ved HF
På Infosenteret finn du som oftast ein av studierettleiarane våre på jobb kvar dag.
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Studierettleiarar ved HF

På Infosenteret finn du som oftast ein av studierettleiarane våre på jobb kvar dag. Under finn du oversikt over kven som har vakt i skranken på Infosenteret dei ulike dagane.

Studentar ved Det humanistiske fakultet og andre som er interessert i, eller vurderer å søkje til våre studium, er velkomne til å ta kontakt med oss. 

Måndag   
  • Studierettlaiar frå Institutt for framandspråk
Tysdag
  • Studierettleiar frå Institutt for filosofi og førstesemesterstudium
Onsdag
  • Studierettleiar frå Institutt for arkeologi, historie, kulturvitskap og religionsvitskap
Torsdag
  • Studierettleiar frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetisker studium
 Fredag
  • Studierettleiar for lektorutdanning (alle spesialiseringar)