Hjem
Det humanistiske fakultet

Studierettleiing ved HF

Studierettleiingstilbod for HF-studentar og informasjon om treffetider for rettleiarane.

Student i skranken på infosenteret ved HF
Du kan gjere avtale om studierettleiing på Infosenteret ved HF.
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Studierettleiarar ved HF

På Infosenteret finn du som oftast to av studierettleiarane våre på jobb kvar dag. Under finn du oversikt over kven som har vakt i skranken på Infosenteret dei ulike dagane.

Studentar ved Det humanistiske fakultet og andre som er interessert i, eller vurderer å søkje til våre studium, er velkomne til å ta kontakt med oss for å avtale time. Bur du ikkje i nærleiken av Bergen, ta kontakt med Infosenteret ved HF for å avtale tid.

Måndag

Tysdag

 • Sørine Nydam Andersen
  Arkeologi
  Kulturvitskap

Onsdag

Torsdag

 Fredag

 • Vilde Maria Bustetun Akselberg
  Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
  Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap
  Lektorutdanning med master i nordisk
 • Ada Izel Bodding (studentmedarbeidar)
   
 • Ingvild Nilssen
  Framandspråk (partalsveker)