Hjem
Det humanistiske fakultet

Veildedning for søkere til postdoktorstillinger

Hovedinnhold

Selve søknadsprosessen for postdoktorstillinger er kun elektronisk ved Det humanistiske fakultet. Søkerne sender søknaden via www.jobbnorge.no til Universitetet i Bergen.

Noen felt i søknadsskjemaet har en stjerne(*) og må fylles ut for at du skal komme videre i prosessen.

Følgende informasjon må vedlegges (bruk vedleggsfunksjonen):

  • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • Litteraturliste for prosjektbeskrivelsen
  • Fremdriftsplan for prosjektet
  • Maksimum 3 siders sammendrag av hovedfag/masteroppgaven
  • Maksimum 5 siders sammendrag av phd/doktorgradsavhandling
  • Alle vitnemål fra universitet/høyskole (skannet versjon)
  • Liste over vitenskapelige produksjoner

Vedleggene kan være i word eller pdf-format.

I tillegg til de elektroniske vedleggene skal vitenskapelig produksjon (maksimum 5) pakkes i tre sett og sendes Universitetet i Bergen. Se utlysningstekst for adresse.