Hjem
Det humanistiske fakultet
studiestart

Ny masterstudent

Velkommen til Det humanistiske fakultet. Vi har samlet det du trenger å vite om praktiske opplysninger og informasjon om rettigheter og plikter i masterstudiet.

Studenter på trappen ved Universitetsbiblioteket
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hva skjer etter at du har takket ja til studieplass?

Studieretten din vil være tilgjengelig på Studentweb i august/januar, og først etter dette kan du betale semesteravgift, bekrefte utdanningsplanen og melde deg til undervisning og vurdering (eksamen).

Alle studenter må gjøre dette hvert semester som en del av registreringen, og du gjør det via Studentweb. Se under.

Registrering og oppretting av brukerkonto

Semesteravgift for høsten 2020 betaler du på semesteravgift.uib.no. Du kan betale med kort eller Vipps. Du vil også finne lenke til betalingstjenesten på forsiden på Studentweb.

Du må betale semesteravgift, bekrefte utdanningsplanen din og undervisnings- og vurderingsmelde deg innen 1. september om høsten og 1. februar om våren. Når dette er blitt gjort, er du registrert.

Studieretten din er gyldig i to år, med mindre du gjør avtale om å være deltidsstudent - se Endring i studieprogresjon.

For å logge deg inn på Studentweb, bruker du fødselsnummer og en firesifret PIN-kode. Har du ikke PIN-kode fra før, finner du denne ved å gå til Studentweb, skrive inn fødselsnummeret ditt og klikke på knappen ’Send PIN-kode med e-post’ – da vil du få PIN-koden sendt til din private e-postadresse som du oppga da du søkte.

Hvis du er ny student ved UiB, kan du etter semesterregistrering opprette brukerkonto på Sebra  for å få tilgang til IKT-tjenester.

Utdanningsplan

Alle studenter som blir tatt opp til studier av minimum 60 studiepoengs varighet skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er utformet i samsvar med modeller fastsatt av Universitetsstyret. Retten din til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er avhengig av at du overholder forpliktelsene dine etter utdanningsplanen. Utdanningsplanen er nettbasert, og du finner din egen utdanningsplan i Studentweb når du skal semesterregistrere deg. Du vil da bli bedt om å bekrefte den foreslåtte planen eller foreta valg av hvilke emner du skal ta. Du vil også bli bedt om å bekrefte at du har lest retningslinjer og annet i forbindelse med studiet. Utdanningsplanen skal bidra til et tett og gjensidig forpliktende forhold mellom deg som student og Universitetet i Bergen.

Utdanningsplanen består av to deler, en generell del og en spesifikk del. Den generelle delen er felles for alle masterstudentene ved UiB. Denne omtaler generelle forhold ved studiet, samt rettigheter og plikter mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Den spesifikke delen omtaler studieprogrammet du er tatt opp til i større detalj og inneholder også den enkelte students studieløp. I den spesifikke delen inngår også en veiledningskontrakt som er en avtale mellom deg som student, veileder og leder ved instituttet du er knyttet til. Denne kontrakten skal være fylt ut innen en frist som fremgår i den spesifikke delen.

Permisjon/deltidsstudium

Studenter som blir tatt opp til masterstudium, må betale semesteravgift, bekrefte utdanningsplanen og undervisnings- og vurderingsmelde seg hvert semester. Hvis du ikke gjør dette, vil studieplassen bli avsluttet etter at fristen for registrering er utløpt. Hvis du har søkt om og fått innvilget permisjon, får du fritak for registrering. Søknad om permisjon i løpet av studietiden må sendes til instituttet som har ansvar for studieprogrammet.

Studenter som ønsker å studere på deltid, må fylle ut eget skjema for dette og sende det til instituttet. Det samme gjelder studenter som må søke om forlengelse av masterkontrakten. Skjemaene finner du nederst på nettsiden Rutinar for masterstudiet.

Dokumentasjon på ekstern utdanning

Studenter som har tatt bachelorgrad (eller deler av denne) eller cand.mag ved andre institusjoner kan bli innkalt til dokumentasjonskontroll. Det innebærer at du må dokumentere at graden er oppnådd ved å vise fram vitnemål og karakterutskrifter i original. Eventuell dokumentasjon på godkjent ekstern utdanning (for eksempel delstudier i utlandet) må vises fram hvis dette ikke er gjort tidligere.

Mer informasjon om dokumentasjonskontroll sendes på e-post i begynnelsen av semesteret.