Hjem
Det humanistiske fakultet
Humanistiske fag

Fagoversikt

Lurer du på kva for fagkombinasjonar du kan velje mellom innan dei humanistiske faga? Er du spesielt interessert i eit bestemt fagfelt?

Hovedinnhold

Allmenn lingvistikk

Allmenn litteraturvitskap

Arabisk

Arkeologi

Digital kultur

Engelsk

Filosofi

Fransk

Gresk

Historie

Italiensk

Japansk

Kinesisk

Kjønnsstudium

Kulturvitskap

Kunsthistorie

Latin

Nordisk språk og litteratur

Norrøn filologi

Norsk som andrespråk

Religionsvitskap

Russisk

Spansk språk og latinamerikastudium

Teatervitskap

Tysk