Hjem
Det humanistiske fakultet

Fagdidaktisk personale og administrasjon (HF)

Hovedinnhold

Fagdidaktikarar

 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap:

Førsteamanuensis Christian Sæle (historie)

Førsteamanuensis Svein Ivar Angell (historie)

Førsteamanuensis Marie von der Lippe (religionsvitskap)

Førsteamanuensis Sissel Undheim (religionsvitskap)

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar:

Førstelektor Hans Marius Hansteen (filosofi)

 

Institutt for framandspråk:

Professor Aud Solbjørg Skulstad (engelsk)

Førsteamanuensis Sigrid Ørevik (engelsk)

Førsteamanuensis Hild Elisabeth Hoff (engelsk)

Førsteamanuensis Myriam Daniele Coco (fransk og spansk)

Førsteamanuensis Åsta Haukås (tysk)

Universitetslektor Vibeke Grunnreis Kessner (tysk)

 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium:

Professor Endre Brunstad (nordisk/norsk som andrespråk) 

Førsteamanuensis Heming Gujord (nordisk/norsk som andrespråk)

Førsteamanuensis Ragnhild Lie Anderson (nordisk/norsk som andrespråk) 

Universitetslektor Marthe H. Grønsveen (nordisk/norsk som andrespråk)

Administrasjon

Studierettleiar og adm. koordinator ved HF: Helge Restad 

Praksiskoordinator: Hege Ekeland / Anne Sophie Aarestrup Krayou

Eksamenskonsulent (pedagogikk): Marit Ramsli Bjerke

Koordinator og studierettleiar for PPU: Hilde Trosvik

Programkoordinator for lektorutdanninga ved UiB: Anniken Gjesdahl