Hjem
Det humanistiske fakultet
For masterstudenter

Faste lesesalsplasser for masterstudenter

Søknadsskjema og fordeling av plasser

Tom lesesal på sydneshaugen skole
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Alle masterstudenter må søke om lesesalsplass for hvert semester. Elektronisk søknadsskjema gjøres tilgjengelig ved semesterstart. Studentene mottar e-postvarsel via Mitt UiB.

Søknadsperiode for vårsemesteret: 3. januar - 25. januar. NB for vårsemesteret 2021 er søknadsperioden 1. - 15. desember, med fordeling innen 5. januar.
Søknadssperiode for høstsemesteret: 1. august - 25. august

Fordelingen skjer normalt innen 1. februar/1. september.
Fordelingen skjer etter vedtatte retningslinjer.