Hjem
Det humanistiske fakultet
For masterstudenter

Faste lesesalsplasser for masterstudenter

Søknadsskjema og fordeling av plasser

Tom lesesal på sydneshaugen skole
Foto/ill.:
Emil Breistein

Alle masterstudenter må søke om lesesalsplass for hvert semester. Elektronisk søknadsskjema gjøres tilgjengelig ved semesterstart. Studentene mottar e-postvarsel via Mitt UiB.

Søknadsperiode for vårsemesteret: 3. januar - 31. januar.
Søknadssperiode for høstsemesteret: 1. august - 31. august

Fordelingen skjer normalt innen 10. februar/10. september.
Fordelingen skjer etter vedtatte retningslinjer.