Hjem
Det humanistiske fakultet
Semesterstart 2020

Informasjon til nye studenter ved Det humanistiske fakultet

Velkommen som ny student!

Studenter på Sydneshaugen
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Som ny student må du sette deg inn i en del ting når semesteret begynner.  På disse sidene finner du nyttig informasjon som hjelper deg til en god studiestart. 

Spørsmål?
Har du spørsmål eller treng studieveiledning, kan du kontakte oss på infosenteret eller sende en e-post til studieveileder@hf.uib.no.