Hjem
Det humanistiske fakultet
HF-demokratiet

Valstyret ved HF

Hovedinnhold

Protokoll for studentvalet 2020

Protokoll - valet vår 2020

Protokoll - valet vår 2019

Referat - 13.05.19

Referat - 02.05.19

Referat - 31.01.19

 

 

Valstyret vår 2019

 • Ingvar Mæhle, leiar (gruppe A)
 • Birger Solheim (gruppe A)
 • Peter Hatlebakk (gruppe B)
 • Anna Lisa Arefjord (gruppe C)
 • HSU, studentmedlem under oppnemning (gruppe D)

Arnhild Thorseth, sekretær

 

Valstyret haust 2018

 • Ingvar Mæhle, leiar (gruppe A)
 • Birger Solheim (gruppe A)
 • Trine Krigsvoll Haagensen (gruppe B)
 • Jan Jacob Hoffmann (gruppe C)
 • HSU, studentmedlem under oppnemning (gruppe D)

Arnhild Thorseth, sekretær

 

Valstyret vår 2018

 • Ingvar Mæhle, leiar (gruppe A)
 • Birger Solheim (gruppe A)
 • Trine Krigsvoll Haagensen (gruppe B)
 • Mette Dalhaug (gruppe C)
 • HSU, studentmedlem (gruppe D)

Arnhild Thorseth, sekretær

Protokoll - val på mellombels tilsette vår 2018

Valkalendar 2018 - plan for valet på gruppe B og D i fakultetsstyret ved HF

Referat 9. april 2018

Referat 16. april 2018

Notat om studentvalet vår 2018 

 

Valstyret haust 2017

 • Ingvar Mæhle (gruppe A)
 • Nytt medlem (gruppe A)
 • Trine Krigsvoll Haagensen (gruppe B)
 • Mette Dalhaug (gruppe C), Ståle Melve (vara, permisjon, gruppe C)
 • Nytt studentmedlem (gruppe D)
 • Arnhild Thorseth, sekretær

 

Valstyret vår 2017

 • Jørgen Bakke (gruppe A), leiar
 • Ingvar Mæhle (gruppe A), nestleiar
 • Trine Krigsvoll Haagensen (gruppe B)
 • Mette Dalhaug (vara),  Ståle Melve (permisjon, gruppe C)
 • Fredrik Rongved (gruppe D)
 • Arnhild Thorseth, sekretær

 

Referat 20.01.17

Referat 17.03.17

Referat 21.04.17

Referat 24.05.17

Referat 12.06.17

Protokoll - fakultetsstyrevalet vår 2017