Hjem
Det humanistiske fakultet

Bygg- og brannvernsansvarlege ved HF

Bygg og brannvernansvarlege

Bygg- og brannvernansvarlige for HF-fakultetet:  Arnhild Thorseth, tlf. 555 82419

Parkvn. 9

Senter for vitskapsteori (SVT) og Senter for kvinne og kjønnsforsking (SKOK)
(ajourført 17.09.19)

Brukarrepresentant/byggansvarleg: Tone Lund-Olsen, tlf. 555 83312, 41 64 92 59

Plassansvarlege:

1. et. Tone Lund-Olsen, tlf. 555 83312 / vara Randi Gressgård, tlf.  555 88998/+47 900 98 679
2. et. Torjus Midtgarden, tlf. 555 82978 / vara Rasmus Slaattelid, tlf. 555 82493
3. et. Kari Anne Drangsland, tlf. 555 82573 / Ingrid Foss Ballo, tlf. 555 88984

Underetasjen/kjøken: Kari Jægerstedt, tlf. 555 88997

Dokkeveien 2B

(ajourført 30.01.18)

Brukerrepresentant: Arne Solli 555 88950 / vara Frode Ulvund  555 83207

Plassansvarlige: 

1. og 2. etg. Camilla Brautaset, 555 82306 / vara Gunnar Knutsen, 555 83158

3. et. Arne Solli, 555 88950 / vara Frode Ulvund, 555 83207

4. et. Teemu Ryymin, 555 83879 / vara Christhard Hoffmann, 555 88943

5. og 6. et. Inger Elisabeth Haavet, 555 89771 / vara Anne Bang 555 89430

Harald Hårfagresgt. 1

Brukarrepresentant/byggansvarleg: Arnhild Thorseth, 55 58 24 19

(ajourført 24.10.19)

Plassansvarlige: 

1. etg. Irene Baug, 55 58 80 20 / 476 66 798

2. etg. Ny person blir oppnemnt

3. etg. Arve Sennesvik, 55 58 47 16, vara Kim Ove Hommen, 55 58 93 41 / 908 85 702

4. etg. Lisbeth Clausen, 55 58 87 60, vara Line Nævdal, 55 58 89 06

5. etg. Inge Høyland: 55 58 47 14 / 415 63 972,

vara 1: Marie Grindheim: 55 58 94 45 / 976 04 558

vara 2: Laura Drivdal, 46 84 27 31

Sydnesplassen 9 (Sydneshaugen skule)

Ajourført 27.11.19

Brukarrepresentant/bygg/plass-ansvarlege: Tore Reigstad, Eia, tlf. 555 84947 - 91 00 19 19

Plassansvarleg for Infosenteret ved HF: Lise Kristiansen, HF, tlf. 555 87395 

Sydnesplassen 7 (HF-bygget)

(ajourført 09.01.20)

Brukarrepresentant/byggansvarleg: Robert Graff Bakkevold, IF, 555 82333 / vara Amund Sørås, LLE, 555 82428, rom 455

Plassansvarlege:

1. et. HF-bibilioteket: Bjørn Abusdal, 55588811 / Pedro Vasquez, 555 88812

2. et. Gita Pattanaik Rongevær, rom 246, 555 89421 / vara Turid Daae, rom 248, 555 823 60,

2. et. S-blokk: Matti Wiik, rom 283, tlf 555 88386 / vara Aidan K. Conti, rom 280, 555 88092

3. et. Birger Solheim, IF,  555 83151, rom 110 / vara Camilla Skalle, IF, 555 84848, rom 342 C

S-blokk: Randi Neteland, rom 355 , telefon 555 83682 / vara Per Olav Folgerø, rom 359, 555 83244 

4. et. Asle Leidland, rom 433, 555 82354 / vara Per Sigmund Bøe, rom 413B, tlf. 555 89381

Sydnesplassen 12/13 

Filosofi og førstesemesterstudier (FoF) og AHKR (kulturviterne)

(ajourført 24.01.18)

Brukarrepresentant/byggansvarleg: Steinar Thunestvedt 55 58 23 84

Ass. byggansvarleg:  Charlotte Hallberg 55 58 94 31

Plassansvarlege

Underetg.: Gro Rørstadbotten, 55 58 25 09

1. et.  Hans Marius Hansteen, 55 58 30 17 / vara Rune Falch,  55 58 30 20

2. et. Oddvar Storebø, 55 58 30 16 / vara Trygve Lavik, 55 58 30 18

3. et. Charlotte Hallberg 55 58 94 31 / vara Ole Martin Skilleås, 55 58 32 77

4. et. Gunnar Karlsen, 55 58 23 91 / vara Ole Hjortland, 95 05 60 82

5. et. Kirsten Bang, 55 58 89 47 / vara Morten Nag Opsahl, 55 58 89 83

Sydnesplass 12/13 AHKR (SapienCE) (ajourført 30.01.18)

4. et.  Har avklart med FoF at dei er brannvernansvarlege for 4. etasje, sidan det vil være stor gjennomtrekk pga reiser blant dei tilsette ved SapienCE.

(Christopher Henshilwood 555 89099, vara Karen Loise van Niekerk 555 83814)

Øysteinsgate 1 (AHKR)

Ajourført 13.11.19

Brukerrepresentant: Julie Watkins 555 83025, vara Bjørg Teigland 555 83027

Plassansvarlege:

1. et. Torunn Gjøringbø Saunes 555 89429 / vara Bjørg Teigland 555 83027

2. et. Eva Reme 555 82215 / vara Tove Fjell 555 89885

3. et. Randi Barndon 555 82938 / Sæbjørg Walaker Nordeide (vara) 555 84383

4. et. Marte Mokkelbost 555 82941 / Dunja Blazevic (vara) 555 82355

5. et. Trond Erlien 555 82311 / Christian Sæle (vara) 555 82625

Øysteinsgate 3 (AHKR)

(Ajourført 10.04.19)

Brukerrepresentant/byggansvarleg: Grethe Bruvoll 555 82301 / vara Eirik Goksøyr 555 83029

Plassansvarlige:

1. et. Grethe Bruvoll 555 82301 / vara Anne Mailin Selland 555 83028

2. et. Leidulf Melve 555 83041 / vara Tomas Larsen Høisæter 555 83160

3. et. Michael Stausberg 555 82329 / vara Istvan Keul  555 82022

4. et. Marie von der Lippe 555 82445 / vara Ingvild Gilhus 555 82448

5. et. Sissel Undheim 555 82324 / vara Moa Airijoki 555 83166, +47 462 83 553

Oppsamlingstadar og mottaksbygg

Bygg

Samleplass

Mottaksbygg

Parkvn. 9 (SKOK og SVT)

Utanfor inngangsdør

Studentsenteret - Parkvn. 1

Dokkeveien 2 b (Historisk institutt, Filosofisk institutt, Kark)

Utanfor inngangsdør

Sydnesplass 12-13

 

Sydnesplassen 7 (HF-bygget)

Utanfor hovedinngang

Haakon Sheteligsplass 7 (HF-biblioteket)

Sydnesplassen 9 (Sydneshaugen skole)

Utanfor hovedinngang

Studentsenteret - Parkvn. 1

Sydnesplassen 12/13 (FOF)

 

Grusa plass mellom Johanneskirka og Sydnesplassen 12/13

Studentsenteret - Parkvn. 1

Harald Hårfagresgt. 1

Fortauet over gata utanfor inngangsdøra

Studentsenteret - Parkvn. 1

Øisteinsgt. 1 og 3 (AHKR)

Utanfor inngangsdør

Magnus Lagabøtesplass 1

(Dragefjellet skole, Jus-bygget)