Hjem
Det humanistiske fakultet

PC-stover ved Det humanistiske fakultet

Studentar på alle nivå har tilgang til PC-stover.

Studenter sitter på PC-salen
Foto:
Paul-Erik Lillholm

PC-stover bachelor og årsstudiar

  • Sydneshaugen skole, rom 313, 314, 317 og 318. Tilgang med kort 08-22.
  • HF-bygget, rom 131 (Multimedialab). Kan brukast når det ikkje er reservert for undervisning, tilgang med kort 10-18. 
  • Universitetsbiblioteket: Sjå UBs nettsider.

Ein må bruke studentkortet som nøkkelkort for å kome inn i romma. Pålogging med brukarnamn og passord på PC-ane (det same som du bruker på Mitt UiB).

Utskrift frå pc-stovene: sjå Utskrifttenester

PC-vakter

PC-vaktene gir generell hjelp med bruk av PC-ane, programvare, skrivarar, e-post (webmail), samt hjelp til å finne fram på nettsidene eller Mitt UiB. PC-vaktene har og ansvar for AV-utstyret på Sydneshaugen skole og i HF-bygget.

Rom 317, Sydneshaugen skole, måndag - fredag 08-18.
Det vil og vere PC-vakt i helgene i særskilt travle periodar.

E-post: pcvakt.hf@uib.no

PC-stover for masterstudentar

  • Rom 303, HF-bygget. Tilgang med kort kl 0730-2345.
  • Rom 373, HF-bygget. Tilgang med kort kl 0730-2345
  • Rom 315, Sydneshaugen skule. Tilgang med kort kl 0730-2345.

Utskrift frå pc-stovene: sjå Utskrifttenester

PC-vakter

PC-vaktene gir generell hjelp med bruk av PC-ane, programvare, skrivarar, e-post (webmail), samt hjelp til å finne fram på nettsidene eller Mitt UiB. PC-vaktene har og ansvar for AV-utstyret på Sydneshaugen skole og i HF-bygget.

E-post: pcvakt.hf@uib.no

PC-ar på Infosenteret

Du kan bruke PC-ar for på Infosenteret ved HF for å registrere deg, sjekke e-post og anna informasjonshenting. Her kan du ikkje skrive ut dokument.