Hjem
Det humanistiske fakultet

IT-tenester ved Det humanistiske fakultet

Som student ved UiB får du tilgong til mange IT-tenester som er nødvendige og nyttige i din studiekvardag!

Studenter sitter på PC-salen
Foto/ill.:
Paul-Erik Lillholm

Eigen PC

Dei fleste studentareala ved HF har trådlaust nettverk. Eduroam er det tilrådde trådløsnettet for studenter og tilsette ved UiB. UiB-studentar og tilsette må logge inn med brukarnamn@uib.no.

PC-stover 

Dersom du ikkje har eigen PC, har vi nokre fellesmaskinar du kan nytte.

  • Sydneshaugen skole, rom 317 og 318. Tilgang med kort 08-22.
  • HF-bygget, rom 131 (Multimedialab). Kan brukast når det ikkje er reservert for undervisning, tilgang med kort 10-18. 
  • Universitetsbiblioteket: Sjå UBs nettsider.

Ein må bruke studentkortet som nøkkelkort for å kome inn i romma. Pålogging med brukarnamn og passord på PC-ane (det same som du bruker på Mitt UiB).

Utskrift frå pc-stovene: sjå Utskrifttenester

IT-assistentar

IT-assistentane gir generell hjelp med bruk av PC-ane, programvare, skrivarar, e-post (webmail), samt hjelp til å finne fram på nettsidene eller Mitt UiB. IT-assistentane har og ansvar for AV-utstyret på Sydneshaugen skole og i HF-bygget.

Du finn IT-assistentar for HF-fakultetet på Bibliotek for humaniora, Håkon Sheteligs plass 7, kl 9-16, mandag- fredag.

PC-ar på Infosenteret

Du kan bruke PC-ar for på Infosenteret ved HF for å registrere deg, sjekke e-post og anna informasjonshenting. Her kan du ikkje skrive ut dokument.