Hjem
Det humanistiske fakultet
studietilbud

Humanistiske fag åpner dører

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, teater, kunst og kultur er hovedområder for de humanistiske utdanningene.

Bildemosaikk studier

Hovedinnhold

Er du nysgjerrig på verden rundt deg og opptatt av livets store spørsmål?

Kanskje du ønsker å bli skikkelig god i et språk, samtidig som du blir kjent med en ny kultur? Vil du fordype deg i filosofi, kunsthistorie, litteratur-, eller teatervitenskap, eller forstå bedre hvordan vi mennesker bruker digitale medier? Er du interessert i fortiden og menneskene før oss, kan fag som arkeologi og historie være noe for deg.

De humanistiske fagene har en enorm spennvidde, de favner om alt fra de alller første menneskenes opprinnelse til det digitale fremtidssamfunnet, men de har en viktig fellesnevner: de handler om det menneskelige. De er formet av og formende for mennesker og samfunn.

Humanister er eksklusive

Mange av de utfordringene samfunnet står ovenfor i dag krever humanistisk kompetanse. Det flerkulturelle Norge og et globalt næringsliv trenger kunnskap om språk, historie, kommunikasjon, og om andre tradisjoner og tankesett.

Fordelen med en utdanning som ikke er rettet mot ett spesielt yrke, er at den gir stor fleksibilitet i en skiftende arbeidsmarked. Når du studerer humanistiske fag blir du god til å tenke kritisk, å lese og analysere ulike typer tekster, skrive, argumentere og formidle.

Det er vanlig å finne humanister i stillinger som prosjektleder, redaktør, kommunikasjonsrådgiver, konsulent, journalist, tekstforfatter, kulturformidler, lærer, og mye annet.

Alle virksomheter har behov for en ansatt som forstår kompleksiteten i tiden vi lever i, hvilke mekanismer som styrer utviklingen og hva som skal til for å formidle et budskap. Undersøkelser viser at norske bedrifter taper kontrakter og mister salg på grunn av manglende språkkompetanse og kulturforståelse.

Studietilbud