Hjem
Det humanistiske fakultet

Opptak ved Det humanistiske fakultet

Opptak til årsstudium, bachelorprogram og 5-årig lektorutdanning skjer gjennom Samordna opptak, medan masterprogramma har lokalt opptak til UiB. Du finn og informasjon om andre opptak ved Det humanistiske fakultet.

Hovedinnhold

Bachelor, årsstudium, femårig integrert masterprogram

Desse studieprogramma har opptak i Samordna opptak - ordinær søknadsfrist er 15. april.

Masterprogram

Masterprogramma har lokalt opptak ved UiB - søknadsfristen er 15. april. Nokre program kan ha suppleringsopptak for vårsemesteret med søknadsfrist 1. november.