Hjem
Det humanistiske fakultet

Ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet

Frå opptak til promosjon.

bilde fra doktordisputas høsten 2015
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Forskarutdanninga har ei normert tidsramme på tre år og omfattar eit sjølvstendig vitskapleg arbeid, som blir dokumentert gjennom ei avhandling. Denne avhandlinga skal ein forsvare offentlig i disputas. Den organiserte forskarutdanningen omfattar i tillegg ein opplæringsdel.

Doktorgradskandidatar med ekstern finansiering kan søke om å få ta forskerutdanningsdelen over ein lengre periode (redusert prosent av fulltid). Stillingsprosenten kan ikkje vere mindre en 50%, eller maksimum seks år.