Hjem
Det humanistiske fakultet

Fra oppstart til disputas

Oversikt over viktige moment i løpet av forskerutdanningen.

Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Forskerutdanningen har en normert tidsramme på tre år og omfatter et selvstendig vitenskapelig arbeid som dokumenteres gjennom en avhandling som skal forsvares offentlig i disputas.

I tillegg omfatter den organiserte forskerutdanningen en opplæringsdel. Alle kandidater bør være tilknyttet en forskergruppe og/eller forskerskole.