Hjem
Det humanistiske fakultet

Endring av eksamensordning: ex.phil.

Dersom du har for stort fråvær eller av andre årsaker ikkje kan fullføre seminarmodellen, kan du melde overgang til skuleeksamen.

Descartes' famous dictum
Descartes' famous dictum
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er mogleg å melde overgang til skuleeksamen. Ver merksam på at studentar som tar skuleeksamen må gjennomføre ei obligatorisk øvingsoppgåve for å kunne gå opp til eksamen, meir informasjon finn du i studieplanen. Når du har meldt overgang får du tilgang til all nødvendig informasjon på Mitt UiB. Siste frist for å melde overgang finn du også på Mitt UiB.

For å melde om endring av eksamensordning, uansett fakultetsvariant, må du fylle ut søknadsskjemaet som ligg nedst på sida.