Hjem
Det humanistiske fakultet

Endring av eksamensordning: ex.phil.

Dersom du har for stort fråvær eller av andre årsaker ikkje kan fullføre seminarmodellen, kan du melde overgang til skuleeksamen.

Descartes' famous dictum
Descartes' famous dictum
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er mogleg å melde overgang til skuleeksamen, om du er meldt til seminarmodellen. Når du har meldt overgang får du tilgang til all nødvendig informasjon på Mitt UiB. Siste frist for å melde overgang finn du også på Mitt UiB.

For å melde om endring av eksamensordning, uansett fakultetsvariant, må du sende ein epost frå studentepostadressa di til exphil@uib.no der du skriv "Endring av eksamensordning: ex.phil" i emnefeltet. I sjølve e-posten fører du opp namn, studentnummer og telefon.

E-posten blir rekna som ei stadfesting på at du vil melde deg av seminarmodellen i ex.phil, og opp til skuleeksamensmodellen.