Hjem
Det humanistiske fakultet

Temamøter for ph.d.-kandidater ved HF

Temamøtene er en arena for faglig og sosialt samvær og arrangeres av Stip-hf og fakultetet i samarbeid.

Ei forsmaling med folk på seminar
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Både STIP-HF, som er ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, og fakultetet selv, kan ta initiativ til at det arrangeres temamøter over emner som er av interesse eller viktighet for ph.d.-kandidatene. Stip-hf vil som regel stå som arrangør av disse møtene, som organiseres med administrativ og økonomisk støtte fra fakultetet.

Måletsetningen er å skape et møtepunkt og en arena for sosialt samvær, informasjon og spørsmål knyttet til rollen som ph.d.-kandidat ved Det humanistiske fakultet.

Stip-hf står fritt til å sende inn forslag til hvilke tema og type arrangement de ønsker seg. Det er også mulig å søke støtte til sosiale arrangement. Det er ønskelig med ca. ett møte per semester.

Neste arrangement:
Halvdagsseminar for ph.d.-kandidater 12. nov. 2020

"Dissertations and their assessment: a glimps into the black box"

Having the dissertation approved is the major objective of a PhD candidate. However, few of us know how PhD dissertations are assessed. What characterizes a dissertation that will be approved compared to a dissertation that will not be? What do committees look for when they assess dissertations based on the guidelines criteria? This topic day seeks to describe what happens when a dissertation is submitted and to discuss how to deal with a potential rejection. We hope that this seminar will be of interest to many of you, and look forward to a day with interesting talks and some long awaited socialization with colleagues at HF.

Program

13:00 - 13:30: “The current state of PhD theses at HF”, with Vice dean of research and communication Anne Beate Maurseth
13:30 - 13:35: Break
13:35-14:15: “What do we know about article-based dissertations?” with Professor Rune Johan Krumsvik
14:15-14:45: “The process from rejection to successful defense” with former candidate and Professor Edit Bugge
14:45-15:00: Coffee break
15:00-16:00: “What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members”, with Professor Ingunn Lunde, Professor Ingvild Gilhus, Professor Eirik Vassenden, and Professor Camilla Brautaset

Date: November 12, 2020
Venue: Hotel Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18
Lenke til påmeldingsskjema (frist 29. oktober)