Hjem
Det humanistiske fakultet

Samlinger, arkiv, ordbøker

Flere av forskerne ved fakultetet har bidratt til utviklingen av samlinger, arkiv og ordbøker. Her presenteres noen av de som er tilgjengelige på nettet.

Det gamle teater i Bergen
Bildet er en del av samlingen til teaterarkivet og er fra Det gamle teater i Bergen.
Foto/ill.:
Teaterarkivet

Hovedinnhold

Samlinger og arkiv

Arne Bjørndals samling

Folkemusikksamlinga ved UiB. Formålet med samlinga er innsamling, arkivering/bevaring, forsking og formidling. Vestnorsk folkemusikktradisjon er eit prioritert ansvarsfelt, men verksemda femner vidare både nasjonalt og internasjonalt.

Etno-folkloristisk arkiv

Det kulturhistoriske forskings- og tradisjonsarkivet har fleire større samlingar av folkeminne: Torleiv Hannas sine oppskrifter 1896-1929, segner innsamla av skuleborn 1933-35, store samlingar vitsar, gåter og barneleikar, intervjumateriale om barne- og ungdomskultur, moderne folketru og folkemedisin.

Ludvig Holbergs skrifter

Ludvig Holbergs skrifter (LHS) er en tekstkritisk og kommentert utgave av Holbergs verker. Utgaven skal inneholde alle tekster som kjennes fra Holbergs hånd, tekstkritisk gjennomgått og kommentert. Ved siden av tekstene kan man se faksimiler av førsteutgavene.

Målføresamlinga

I Målføresamlinga er arkivert talemålsmateriale frå ulike delar av landet, men mest frå Vestlandet (oppskrifter, lydopptak, ordsamlingar, spørjeskjema, kartsamlingar, hovud- og masteroppgåver osb.). Ein stor del av materialet er transkribert og digitalisert. 

Norrøne diplom og handskrifter

Det er bygd opp eit stort arkiv av norrøne diplom- og handskriftsfotografi. Takka vere eit samarbeid med Universitetsbiblioteket er dette arkivet tilgjengeleg for alle interesserte i Manuskript- og librarsamlinga i første etasje av HF-bygget.

Personnavn

Siden inneholder materiale om personnavn. Personnavn omfatter her både fornavn, mellomnavn, etternavn og kallenavn. Flere av listene har navn fra mange land.

Skeivt arkiv

Skeivt arkiv tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie. Skeivt arkivs samlinger består av en rekke arkiver fra personer og organisasjoner samt bøker og tidsskrifter. Arkivet bygger også opp en samling av videointervjuer, skriftlige beretninger og nettleksikonet Skeivopedia.

Språksamlingane

Språksamlingane er ein betydeleg vitskapleg ressurs som består av eldre fysisk materiale og elektronisk språkleg materiale (både digitalisert og digitalt utvikla). Samlingane har vore grunnlag for å utarbeide allmennordbøker (leksikografi) og norsk namnegransking.

Teaterarkivet

Teaterarkivets samlinger inneholder bl.a. teaterprogram, plakater, korrespondanse, noter, manuskripter, bilder, scenografi- og kostymeskisser.

Wittgensteinarkivet

Arkivets målsetning har vært å produsere en fullstendig maskinleselig versjon av Ludwig Wittgensteins Nachlass (de omtrent 20 000 håndskrevne og maskinskrevene sidene som han etterlot seg ved sin død i 1951).

Ordbøker

Bokmålsordboka | Nynorskordboka

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er enspråklige ordbøker for henholdsvis nynorsk og bokmål. Universitetet i Bergen og Språkrådet eier og driver ordbokportalen for ordbøkene.

ISLEX

Ei gratis nettordbok frå moderne islandsk til dansk, norsk (bokmål og nynorsk) og svensk. Samarbeidsprosjekt mellom fem nordiske institusjonar.

Medieval Unicode Font Initiative

Eit internasjonalt nettverk som arbeider for å koordinere utviklinga av fontar med mellomalderteikn i det latinske alfabetet. Medieval Unicode Font Initiative (MUFI) tilbyr fleire Unicode-fontar til fri bruk.

Na-Uy - Việt tự-điển

Norsk-vietnamesisk ordbok, elektronisk utgåve. Denne nye elektroniske utgåva tar utgangspunkt i det arbeidet lingvist Helge Dyvik gjorde i perioden 1980–1984.

omtaler