Hjem
Det humanistiske fakultet

Det norske institutt i Athen

Det norske institutt i Athen driver undervisning, forsking, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljøet.

Odeon teater
Teateret Herod Atticus Odeon, sett fra Akropolis.

Det norske institutt i Athen er et ressurssenter for norske universitetsmiljøer i Hellas.

Instituttet spiller en viktig rolle innen forskning, undervisning og publisering, blant annet ved å oppnå tillatelser til å utføre forskningsprosjekter. Det har som oppgave å legge forholdene til rette for vitenskapelig diskusjon, utveksling og utdanning.

Hovedvekten av instituttets aktivitet har vært rettet mot den antikke kulturarven, men det mer moderne greske kulturliv er også blant instituttets arbeidsoppgaver.

Instituttet arrangerer kurs og delstudier i samarbeid med eierinstitusjonene, og holder konferanser og seminarer for et internasjonalt publikum. De legger også til rette for eksterne brukere av lokaler og fasiliteter.

Det norske institutt i Athen er deleier i Det nordiske bibliotek, som tilbyr lesesalsplasser og kontorplasser til forskere og studenter. Både det nordiske biblioteket og instituttets eget bibliotek besitter betydelige samlinger faglitteratur.

Om instituttet

Det Norske Institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie ble innviet den 8. mai 1989, og ble dermed den fjortende «utenlandske arkeologiske skole» i Athen.

Instituttet ble opprettet under beskyttelse av Norges Universitetsråd, og drives og finansieres av de fire norske universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim i fellesskap.

Hovedfokus for instituttets virksomhet har vært den antikke kulturarven: kultur, historie, arkeologi og språk i Hellas og det østlige Middelhav, men moderne gresk kultur er en stadig økende del av vårt daglige arbeid.

Den Det norske institutt i Athen er et knutepunkt og en ressurs når det gjelder tilrettelegging for besøk og lengre opphold i Hellas for norske akademikere og studenter spesielt, men også for andre, som forfattere og kulturarbeidere. I samarbeid med den norske ambassaden i Hellas, støtter og oppmuntrer instituttet også kontakt på et kulturelt nivå mellom Norge og Hellas.

Til nå har instituttet vært ledet av seks universitetsansatte, som i hver sin periode har valgt å legge hovedvekt på ulike aspekter av den totale virksomheten.

En av de viktigste oppgavene for instituttets sjette direktør, bibelforsker og professor i kjønnsforskning i humaniora, Jorunn Økland (2016-), er å øke tverrfaglig samarbeid og generell aktivitet ved Institutt ved å gjøre det mulig for flere vitenskapelige disipliner fra Norge å dra nytte av instituttets fasiliteter og kompetanse. En annen viktig oppgave er å integrere gamle og moderne tilnærminger til kulturarv. Fortiden er nødvendigvis utforsket gjennom nåtidens øyne, og undervisning og forskning bør også omfatte kritisk refleksjon over dette faktum. Denne bevisstheten gir også en mer fremtredende plass i studier av moderne gresk kultur og historie ikke minst som et veiskille mellom det østlige og det vestlige Middelhavet.

Studier og eksamen

I vårsemestrene tilbyr instituttet antikkvitenskapelige emner på bachelornivå, i samarbeid med eierinstitusjonene. Det er mulig å ta opptil 30 studiepoeng i løpet av semesteret. Kursene kan gå inn i flere ulike humanistiske bachelorutdanninger.

Det er også mulig å ta sommerkurs i nygresk ved instituttet, samt etterutdanningskurs for lærere. Internasjonale studenter kan også ta eksamen i norsk på ulike nivå.

Innholdet i kursene varierer fra semester til semester.

Innkvartering

Instituttet driver et gjestehus som ligger vegg i vegg med det felles Nordiske Biblioteket, og bare et par kvartaler fra Det Norske Instituttet. Gjestehuset blir primært brukt for innkvartering av instituttets egne kursdeltagere. Mellom kursperiodene kan imidlertid studenter, forskere og andre søke om opphold på individuell basis.

Instituttet har også en forskerleilighet som kan leies både for korttidsopphold og for lengre perioder.

Bibliotek

Instituttet har et eget bibliotek som består av 15.000 bind som er bygget opp rundt det antikke Hellas.

Det nordiske biblioteket er et et resultat av samarbeid mellom de fire nordiske instituttene i Athen og består av 35.000 titler hovedsaklig med tema gresk arkeologi og oldtidshistorie. Bilblioteket tilbyr også lesesalsplasser og kontorplasser til forskere og studenter.