Hjem
Det humanistiske fakultet
Ung-ordningen

Samarbeid med St. Paul gymnas

Dette er ei informasjonsside for samarbeidet mellom Det humanistiske fakultet og St. Paul gymnas. Her finn du kontaktpersonar for dei ulike faga og meir informasjon om Ung-ordninga.

Hovedinnhold

Ung-ordninga: Gjennom Ung-ordninga gir Det humanistiske fakultet elevar moglegheit til å ta utvalde emne utan generell studiekompetanse. Eleven må ha fullført og bestått full fagleg fordjuping i faget på videregåande skule i løpet av andre klasse. Eleven får tilgang til karakterutskrift etter at generell studiekompetanse er oppnådd.  

Under finn du ei oversikt over kontaktpersonar på dei ulike faga, og kva emne som inngår i Ung-ordninga.

Engelsk

Emne i Ung-ordninga: ENG100 - Introduksjon til engelskstudiet

HF, fagleg kontakt: Fagkoordinator for engelsk 

HF, adm. kontakt: Hanne Svanholm Misje

St. Paul, kontakt: Theresa Robberstad, marro@stpaulgymnas.no

Tysk

Emne i Ung-ordninga: TYS100 - Introduksjon til tyskstudiet

HF, fagleg kontakt: Fagkoordinator for tysk  

HF, adm. kontakt: Hanne Svanholm Misje

St. Paul, kontakt: Kinga Nordlien, kinno@stpaulgymnas.no

Fransk

Emne i Ung-ordninga: FRAN100 - Introduksjon til franskstudiet

HF, fagleg kontakt: Fagkoordinator for fransk 

HF, adm. kontakt: Hanne Svanholm Misje

St. Paul, kontakt: Sebastien Liautaud, sebli@stpaulgymnas.no

Spansk

Emne i Ung-ordninga: SPLA100 - Introduksjon til spansk og latinamerikastudium

HF, fagleg kontakt: Fagkoordinator for spansk

HF, adm. kontakt: Hanne Svanholm Misje

St. Paul, kontakt: Mariano González Campo, marca@stpaulgymnas.no 

Italiensk

Emne i Ung-ordninga: ITAL100 - Innføring i italienskstudium

HF, fagleg kontakt: Fagkoordinator for italiensk

HF, adm. kontakt: Hanne Svanholm Misje

St. Paul, kontakt: Elena Perghem, elepe@stpaulgymnas.no

Norsk

Emne i Ung-ordninga: NOLI103-L - Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning

HF, fagleg kontakt: Frode Helmich Pedersen

HF, adm. kontakt: Signe Nilssen

St. Paul, kontakt: Jon Anders Hovland, jonho@stpaulgymnas.no 

St. Paul, kontakt: Madeleine Joys, madan@stpaulgymnas.no

Latin

Emne i Ung-ordninga: LAT100 - Innføring i latin

HF, fagleg kontakt: Matti Garnes Wiik

HF, adm. kontakt: Signe Nilssen

St. Paul, kontakt: Lene Dåvøy, lenda@stpaulgymnas.no

Historie

Emne i Ung-ordninga: HIS100 - Innføring i historie 

HF, fagleg kontakt: Christian Sæle

HF, fagleg kontakt: Svein Ivar Angell

HF, adm. kontakt: Anne Drageset

St. Paul, kontakt: Per Nordmo, perno@stpaulgymnas.no

Religion

Emne i Ung-ordninga: RELV100 - Religion, kultur og samfunn

HF, fagleg kontakt: Marie von der Lippe

HF, fagleg kontakt: Sissel Undheim

HF, adm. kontakt: Anne Mailin Selland

St. Paul, kontakt: Stefan Lorf-Wollesen, stelo@stpaulgymnas.no

Filosofi

Emne i Ung-ordninga: FIL128 - Innføring i etikk

HF, fagleg kontakt: Hans Marius Hansteen

HF, adm. kontakt: Steinar Thunestvedt

St. Paul, kontakt: Bjørn Olsen, bjool@stpaulgymnas.no