Hjem
Det humanistiske fakultet

Multikunstneren

– Kontakten med elevene og muligheten til å jobbe med fag jeg brenner for gjør at lektoryrket i videregående er perfekt for meg.

Hovedinnhold

Som lærer er ingen dager like – det er noe av det beste med jobben.

Christoffer valgte lektorutdanningen fordi fagene engelsk og historie virket kjekke, ikke nødvendigvis fordi han hadde en stor drøm om å bli lærer.

– Dette forandret seg helt etter praksisperioden i det fjerde året – da virket læreryrket som drømmejobben.

Christoffer underviser i engelsk, historie og samfunnsfag på en videregående skole. Han har fagansvar for fem klasser og er i tillegg kontaktlærer for en idrettsklasse.

Mange baller i luften

– Arbeidsoppgavene mine er veldig varierte og består av alt fra undervisning, lage presentasjoner, lære pensum, finne stoff til bruk i undervisningen, oppfølging av elevene, kontakt med hjemmet, samarbeid med kollegaer, deltakelse på møter og sette karakterer.

– Jeg leter også frem gode filmsnutter og dokumentarer, lager kahoot og quiz, retter prøver og oppgaver, registrerer fravær og anmerkninger, svarer på meldinger, har kontakt med rådgiver på skolen, gir tilbakemelding på lekser, og mye, mye mer.

Pedagogikk- og didaktikkfagene på studiet, samt praksisperiodene, er direkte knyttet til læreryrket, mens fagstudiene gir den faglige ballasten.

– Det var arbeidet med masteroppgaven som gav meg tyngden og tryggheten jeg trengte som fagperson i engelsk ved at jeg virkelig lærte meg å analysere og skrive engelsk.

På masteroppgaven skrev Christoffer om engelsk sosiolingvistikk. Gjennom det arbeidet ble han flink til å analysere og skille mellom ulike varianter av engelskuttale. 

– Det er en stor fordel når man skal gi tilbakemeldinger på den muntlige aktiviteten til elevene.

Aktiv og engasjert

– I løpet av studiet følte jeg det var viktig å være engasjert studentorganisasjoner, mye på grunn av det sosiale og fordi det var spennende.

I Studentparlamentet lærte han å debattere mot fremtidige politikere, som faddersjef lærte han å organisere og lede, i Humanistisk Studentutvalg lærte han organisasjonsbygging, og i fakultetsstyret lærte han mye om hvordan en stor bedrift organiseres og drives.

– Alt dette gjorde studenttilværelsen til en fantastisk tid og gjorde meg forberedt på arbeidslivet.

– Dessuten gjør det seg veldig godt på en CV. Vervene utenom studiene hadde faktisk mye å si for at jeg fikk den jobben jeg har.